در سه شهر ارومیه، خوی و میاندوآب استان آذربایجان غربی :

آموزش متمرکز بانوان زائر حج تمتع برگزار شد در سه شهر ارومیه، خوی و میاندوآب استان آذربایجان غربی :

آموزش متمرکز بانوان زائر حج تمتع برگزار شد در سه شهر ارومیه، خوی و میاندوآب استان آذربایجان غربی :

آموزش متمرکز بانوان زائر حج تمتع برگزار شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
در سه شهر ارومیه، خوی و میاندوآب استان آذربایجان غربی :

آموزش متمرکز بانوان زائر حج تمتع برگزار شد در سه شهر ارومیه، خوی و میاندوآب استان آذربایجان غربی :

آموزش متمرکز بانوان زائر حج تمتع برگزار شد در سه شهر ارومیه، خوی و میاندوآب استان آذربایجان غربی :

آموزش متمرکز بانوان زائر حج تمتع برگزار شد در سه شهر ارومیه، خوی و میاندوآب استان آذربایجان غربی :

آموزش متمرکز بانوان زائر حج تمتع برگزار شد در سه شهر ارومیه، خوی و میاندوآب استان آذربایجان غربی :

آموزش متمرکز بانوان زائر حج تمتع برگزار شد
در سه شهر ارومیه، خوی و میاندوآب استان آذربایجان غربی :

آموزش متمرکز بانوان زائر حج تمتع برگزار شد

آموزش متمرکز بانوان زائر حج تمتع استان آذربایجان غربی در سه شهر ارومیه، خوی و میاندوآب در تاریخ های 20 لغایت 22 اردیبهشت ماه سال 97 برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج ، آموزش متمركز بانوان زائر حج تمتع استان آذربايجان غربي در سه شهر اروميه، خوي و مياندوآب در تاريخ هاي 20 لغايت 22 ارديبهشت ماه سال 97 برگزار شد. اين جلسات با حضور 98% بانوان زائر حج بصورت پرشور و مؤثر برگزار شد كه در اين جلسات سركار خانم پور حيدر به تشريح اسرار و معارف حج و آداب سفر و سركار خانم جهاني به تشريح احكام و مناسك ويژه بانوان پرداختند. بانوان زائر كاروان هاي شهرستان اروميه كه در تاريخ 20 ارديبهشت گرد هم آمده بودند از فرمايشات سركار خانم دكتر آيرملو و بانوان زائر كاروان هاي شمال استان كه در شهرستان خوي مورخ 21 ارديبهشت ماه برگزار گرديد از فرمايشات سركار خانم دكتر صفرلو و بانوان زائر كاروان هاي جنوب استان كه در شهرستان مياندوآب 22 ارديبهشت ماه برگزار شد از بيانات سركار خانم دكتر محمدياري علاوه بر موضوعات ارائه شده توسط مبلغه هاي محترم در حوزه مسائل پزشكي بهره مند شدند. نتايج نظر سنجي ها نشان مي دهد بانوان زائر حاضر در اين جلسات رضايت زيادي از جلسه داشتند و بعد از جلسه پرسش ها و پاسخ ها تا يك ساعت به طول انجاميد.




مطالب مرتبط

نظرات کاربران