تصویری از جوان فلسطینی که دنیا را تکان داد تصویری از جوان فلسطینی که دنیا را تکان داد تصویری از جوان فلسطینی که دنیا را تکان داد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
تصویری از جوان فلسطینی که دنیا را تکان داد تصویری از جوان فلسطینی که دنیا را تکان داد تصویری از جوان فلسطینی که دنیا را تکان داد تصویری از جوان فلسطینی که دنیا را تکان داد تصویری از جوان فلسطینی که دنیا را تکان داد

تصویری از جوان فلسطینی که دنیا را تکان داد

عکس زیر در روزهای گذشته به نمادی از تلاش فلسطینی ها برای حفظ خاکشان با چنگ و دندان در مقابل تجاوز اسرائیل تبدیل شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، مرد معلولي كه در عكس زير مي بينيد، صابر الاشكر نام دارد؛ جواني 29 ساله كه جمعه گذشته در تظاهرات بازگشت در نوار غزه شركت كرد و با تمام بضاعتش جنگيد و چهره تازه اي از مقاومت فلسطين را به دنيا نشان داد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران