آیت الله حسینی آملی در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

انسان روی گردان از حج در معرض کفر به خدا قرار دارد

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به آیات قرآن در مورد لزوم تقویت حج تأکید کرد که انسان روی گردان از حج در معرض کفر به خدا قرار دارد.

آيت الله سيد علي حسيني آملي استاد درس خارج حوزه علميه قم در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج، با اشاره به اهميت جايگاه حج در اسلام و لزوم تقويت اين فريضه بزرگ الهي اظهار داشت: امروز برخي جاهلانه يا عامدانه به دنبال اين مسأله هستند كه حج را در جامعه تضعيف كنند. استاد درس خارج حوزه علميه قم افزود: اين افرادي كه به خرج كردن پول براي حج ايراد مي‌ گيرند چرا به خرج ميلياردها تومان پول براي سفرهاي خارجي توريستي ايراد نمي گيرند؛ عده اي حاضرند چند ده ميليون خرج كنند تا به كشورهاي خارجي بروند و تيم فوتبال را از نزديك تشويق كنند، چرا به آنها ايراد نمي گيريد؟ وي با بيان اين كه در سال چندين ميليون ايراني براي تفريح به تركيه سفر مي‌ كنند، ابراز داشت: انتقاد از حج به دليل فرهنگ مبارزه با دين است كه دشمن در بين ما به وجود آورده است در حالي كه به دستور مستقيم خداوند در قرآن كريم بر همه افراد مستطيع واجب است كه حداقل يك بار در زندگي حج را به جا بياورند. آيت الله حسيني آملي عنوان كرد: با توجه به آيات قرآن بي اعتنايي به حج در معرض كفر به خدا قرار دارد چراكه خداوند براي روي گردانان از حج عبارت «و من كَفَر» را در قرآن به كار برده و فرموده است هركه از حج روي گردان شود بداند كه خداوند بي نياز از همه عالم است. وي با اشاره به ثمرات واجب بزرگ حج براي جامعه اسلامي ابراز داشت: حج موجب تقويت بنيه هاي اعتقادي و اشاعه فرهنگي ديني در جامعه مي‌ شود چراكه حج يك كنگره بزرگ جهاني است و بايد روز به روز تقويت شود. عضو تشكل اساتيد سطوح عالي و خارج حوزه علميه قم اضافه كرد: ما در اين سفر مي‌ توانيم هويت واقعي شيعي ايراني خود را نيز به جهانيان نشان بدهيم چراكه يكي از اهداف حج گفتگوي تمدن ها و رفت و آمد با مسلمانان ديگر كشورها است، اين را هم بدانيم عربستان آن قدر پول دارد كه نيازمند پول ناچيز حج نباشد، اما حضور زايران ايراني موجب بهره بيشتر معنوي و وحدت جهان اسلام خواهد بود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران