«بازپژوهی حکم غسل احرام» در یک مقاله «بازپژوهی حکم غسل احرام» در یک مقاله «بازپژوهی حکم غسل احرام» در یک مقاله بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
«بازپژوهی حکم غسل احرام» در یک مقاله «بازپژوهی حکم غسل احرام» در یک مقاله «بازپژوهی حکم غسل احرام» در یک مقاله «بازپژوهی حکم غسل احرام» در یک مقاله «بازپژوهی حکم غسل احرام» در یک مقاله

«بازپژوهی حکم غسل احرام» در یک مقاله

مقاله «بازپژوهی حکم غسل احرام» به قلم استاد علی عندلیبی عضو هیئت علمی جامعة المصطفی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم در سومین شماره دو فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حج و زیارت» منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، در يكي از مقالات سومين شماره دو فصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشنامه حج و زيارت» تحت عنوان: «بازپژوهي حكم غسل احرام» آمده است: يكي از واجبات مناسك حج و عمره، احرام است. احرام داراي واجبات و مستحباتي است. هرچند مشهور فقها از زمان سيد مرتضي تاكنون غسل را يكي از مستحبات احرام دانسته‌اند، اما با بررسي دقيق اقوال فقها در اين موضوع، روشن مي‌شود كه قول مشهور قدما، وجوب غسل احرام است. بررسي ادله طرفين نيز نظريه وجوب غسل احرام را اثبات مي‌كند. البته مخالفت با شهرت عظيم متأخرين مبني بر استحباب غسل احرام، مشكل است؛ منتها پرواضح است كه مخالفت با نصوص و نظريه اكثر قدما، مشكل‌تر از آن خواهد بود. بنابراين، راه نجات در احتياط است.نتيجه‌گيري با توجه به بررسي ادله طرفين، مشخص شد كه ادله وجوب غسل احرام، تام است و ادله استحباب آن، توانايي مقابله با آنها را ندارند. پس غسل احرامْ واجب، و شرط صحت احرام حج و عمره است. بله، در مقابلِ روايات وجوب و نظريه اكثر قدما مبني بر وجوب غسل احرام، شهرت عظيمي، از زمان سيد مرتضي تاكنون، مبني بر استحباب اين غسل وجود دارد كه مسئله را پيچيده مي‌كند؛ چراكه مخالفت با اين شهرت عظيم، مشكل است. اما بايد توجه داشت كه مخالفت با نصوص و نظريه اكثر قدما، مشكل‌تر از آن است. بنابراين راه نجات در احتياط است. براي مشاهده متن كامل مقاله اينجا كليك كنيد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران