واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی

واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی

مقاله «واکاوی حکم نماز استداره ای در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامی» به قلم استاد مهدی درگاهی دانش اموخته سطح چهار حوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی در سومین شماره دو فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حج و زیارت» منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، در يكي از مقالات سومين شماره دو فصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشنامه حج و زيارت» تحت عنوان: «واكاوي حكم نماز استداره اي در مسجدالحرام از منظر فقه مذاهب اسلامي» آمده است: نماز گزاردن به صورت دايره­اي پيرامون كعبه معظّمه يا همان نماز استداره‌اي در جماعت، از مسائلي است كه مشروعيت و عدم مشروعيت آن از منظر فقه مذاهب اسلامي چندان هويدا نيست؛ زيرا تحقيقي موسّع و يكپارچه در اين باره صورت نگرفته است. ازاين‌رو پرسش از حكم نماز استداره­اي در مسجدالحرام از منظر فقه اسلامي، مسئله­اي است كه نيازمند كاويدن تا مرحله پاسخي درخور است. سيره مسلمانان و عدم ردع حضرات معصومين: با رعايت شرايط مَلحوظ در نماز جماعت، از جمله دلائلي است كه به اين كيفيت از نماز جماعت پيرامون كعبه معظمه مشروعيت مي­بخشد. اين تحقيق با هدف شناخت اقوال و انظار فقهاي مذاهب اسلامي و حدود و ثُغور ادله و تبيين وظيفه و تكليف مسلمانان در نماز استداره­اي در جماعت انجام شده و نيل به اين مَقصد در سايه توصيف و تحليل گزاره­هاي فقه مذاهب اسلامي با گرد­آوري داده­هاي كتابخانه­ ميسّر است كه نتيجه آن، مشروعيت نماز جماعت حَول كعبه معظمه با يك امام جماعت و به صورت دايره­وار خواهد بود.نتيجه گيري اين پژوهش عبارت است از: برگزاري نماز جماعت در مسجدالحرام به نحو استداره¬اي حول كعبه معظمه، از ديرباز مورد عمل مسلمانان بوده و سيره آنان قرار داشته است. عليرغم آنكه برخي اين عملكرد را سيره اهل سنت دانسته و در حجيت آن بنا بر مذهب جعفري خدشه كرده اند، گزارش اجماع از شهيد اول با كلماتي همچون «عملاً في كلّ الأعصار السالفة» به روشني بر وجود سيره در ميان تمام مسلمانان، اعم از خاصه و عامه، حكايت دارد و توجه به گزارش‌هاي تاريخي و برخي شواهد، وجود سيره در دوران حضور حضرات معصومين و عدم ردع ايشان را نشان مي¬دهد. در نماز استداره¬اي حول كعبه معظمه، شرايط ملحوظ در نماز جماعت از منظر فقه جعفري هيچ گونه خللي ندارد و اين كيفيت از نماز گزاردن پيرامون كعبه معظمه خالي از اشكال است؛ اگرچه اقرب آن است كه مأموم در پشت امام يا در يكي از دو جانب او قرار گيرد. براي مشاهده متن كامل مقاله اينجا كليك كنيد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران