استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

برکات فرهنگی و تربیتی حج در همین دنیا به حاجی می‌‌رسد حج عبادتی دو طرفه و دو روی یک سکه است

حجت الاسلام والمسلمین ادیب بهروز با اشاره به ابعاد فرهنگی و تربیتی حج در زندگی انسان تأکید کرد که برکات فرهنگی و تربیتی حج در همین دنیا به حاجی می‌‌رسد.

حجت الاسلام محسن اديب بهروز استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج، با اشاره به جامعيت حج در بين ساير فرائض اظهار داشت: جامعيت حج به اين دليل است كه همه ابعاد را در خود دارد كه اعم از ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. وي افزود: بعد اجتماعي به معناي برقراري روابط درست و سالم ملت هاي مختلف و همينطور بعد اخلاقي و تربيتي در حج نمايان گر است؛ البته اگر از هر بعدي بخواهيم به موضوع برگرديم مي‌ تواند با آن چه در حج ديده مي‌ شود گفت‌وگوي مستقلي داشته باشيم. حجت الاسلام اديب بهروز با بيان اين كه حج عبادتي دو طرفه است، خاطرنشان كرد: ما در حج يك سكه در رو را مشاهده مي‌ كنيم فردي كه در اين مسير قرار مي‌ گيرد يا با دستاوردهاي مثبت همراه مي‌ شود يا خدايي ناكرده با پيامد زيان بار به زندگي برمي گردد؛ ما معتقديم اگر كسي حج را بتواند ولو به صورت حداقلي درست انجام بدهد قطعا با دستاوردهاي مثبت زيادي مواجه مي‌ شود دستاوردهايي كه در همين عالم دنيا مشاهده مي‌ كند. وي اضافه كرد: به عنوان مثال معصوم مي‌ فرمايد: هركس به حج مي‌ رود حداقل دستاوردي كه به بلافاصله به او داده مي‌ شود اين است كه خلأ او در غيابش براي اموال و خانواده اش پر مي‌ شود؛ چون برخي نگراني دارند در اين مدت سي و چند روز يا در گذشته كه نزديك به يك سال طول مي‌ كشيد شايد مشكلاتي براي خانواده و اموالشان ايجاد شود ولي دراين روايت تأكيد مي‌ شود كه كارآمدي حاجي در زمان غيبتش به همان ميزان پر مي‌ شود. عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با تأكيد بر اين كه حج فريضه و عبادتي پلكاني است، خاطرنشان كرد: گاهي فرد از اين حداقل مي‌ گذرد چراكه در حج پلكان داريم يعني يك فرد در هر جايگاه شخصيتي كه قرار دارد وقتي در اين سفر مي‌ رود با توجه به عواملي مي‌ تواند آثاري را به دست مي‌ آورد ولو از پيامبران الهي باشد. وي ادامه داد: اين طور نيست كه هركس در بالاترين مقام كمالي كه براي انسان هاي عادي تصورش ممكن نيست قرار بگيرد بتواند از حج بهره ببرد بلكه يك فرد ضعيف از نظر كمالي هم كه به حج مي‌ رود با دستاورد مواجه مي‌ شود. حجت الاسلام اديب بهروز عنوان كرد: يكي از دستاوردهاي حج اين است كه آثار گناهان انجام شده از بين مي‌ رود، وقتي با توبه ها تصميم جديد مي‌ گيريم از جمله اين كه كارهاي نادرست انجام شده را انجام ندهيم اين توبه گاهي آثار زدايي نمي كند ولي حج آثار گناهاني كه به صورت نهادينه در وجود انسان قرار دارد را از بين مي‌ برد كه او هم مي‌ تواند آن را در همين عالم دنيا لمس كند. وي با بيان اين كه آثار حج به صورت محسوس و قابل تشخيص در زندگي حاجي ديده مي‌ شود، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در روايت داريم حج، فقر اقتصادي را براي او در زندگي حال و آينده به صورت الهي از بين مي‌ برد يعني عوامل فقري كه از طرف خدا به خاطر جايگاهي كه دارد ايجاد شده از بين مي‌ رود. استاد حوزه و دانشگاه تأكيد كرد: به هرحال گفتيم حج دو روي سكه است گاهي با دستاورد مثبت به صورت محسوس و كار آمد و گاهي با پيامدهاي زيان بار كاربردي همراه است؛ برخي حاجيان به دليل اين كه اولا حج و حتي اعمال ظاهري را آن را نادرست و ناقص انجام مي‌ دهد و يا در شهر مقدس مكه پي در پي حرمت شكني مي‌ كنند از حج بهره اي كه نمي برند هيچ، حتي در روايت داريم چنين حاجياني ميزان قساوت قلبشان افزايش پيدا مي‌ كند. وي تصريح كرد: وقتي اين ويژگي دوم را در حج ببينيد به يك نتيجه بايسته مي‌ رسيد و آن اين كه در اين سفر حاجي با تمام تلاش و قدرت سعي مي‌ كند كه حج را حداقل در صورت ظاهري آن كامل و درست انجام بدهد و در حد ظرفيتي كه دارد خود را به باطن اعمال حج برساند فقط به اين خاطر كه خود را از پيامدهاي زيان بار آن دور كند و اين يك واقعيت تلخ است كه گاها ديده مي‌ شود و غفلت از اين موضوع باعث مي‌ شود كه برخي وقتي از اين سفر برمي گردند دستاوردي از حج نداشته باشند. حجت الاسلام اديب بهروز يادآور شد: حاجيان بدانند و باور كنند كه اگر اعمال حج را درست و كامل انجام ندهند، مثل بحث تكرار و قضا است ولي تفاوت آن با ساير اعمال در اين است كه بطلان حج ولو نادانسته موجب مي‌ شود كه اين بار با پيامدهاي منفي مواجه شود، بنابراين اگر توجه به اين ويژگي دوم بشود حاجي ما براي فراگرفتن دقيق و كامل احكام تمام همت خود را به كار مي‌ گيرد نه اين كه براي فرار و گريز بهانه ها و توجيهاتي را بياورد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران