«یاوران حجاج» در کاروان‌های حج تشکیل می‌شود

«یاوران حجاج» از بین زائران خانه خدا در هر کاروان انتخاب می شوند که بخشی از عملیات اجرایی و هماهنگی در کاروان ها را بر عهده گرفته و به عنوان سرگروه انجام وظیفه می‌کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، امسال در كنگره عظيم حج تمتع 85 هزار و 200 نفر از ايران اسلامي به عربستان اعزام مي‌شوند. با توجه به حج گسترده زائران خانه خدا و كاروان‌هاي حج تمتع، به منظور ايجاد وحدت‌رويه و اطلاع‌رساني مناسب برنامه‌ها هر سال افرادي از بين كاروان‌ها به عنوان «ياوران حجاج»، مديران و روحانيون كارون‌ها را ياري مي‌كنند. زائران خانه خدا در هر كاروان براي ايجاد انسجام و هماهنگي بيشتر بين زائران و مسؤولان كاروان و مديريت مناسب‌تر امور اجرايي به گروه‌هاي كوچكتر تقسيم مي‌شوند تا خوشه‌اي و مشاركتي امكان ساماندهي كاروان‌ها وجود داشته باشد؛ بر همين اساس، از ميان زائران داوطلب همكاري، به نسبت مورد نياز، چند نفر به عنوان «ياوران حجاج» انتخاب مي‌شوند تا به عنوان «سرگروه» فعاليت كنند. اين افراد كه بخشي از عمليات در كاروان‌ها را بر عهده مي‌گيرند، توسط مديران كاروان‌ها شناسايي خواهند شد و بعد از تأييد روحاني كاروان در سامانه‌اي به ثبت اطلاعات خود مي‌پردازند و تحت شبكه‌اي خاص قرار مي‌گيرند. كمك در اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، برگزاري جلسات، مسابقات، ختم‌هاي قرآن و هر فعاليت فرهنگي نيز توسط ياوران حجاج برگزار مي‌شود؛ همچنين كمك رساني در مديريت بحران، گرمازدگي زائران، ترددها و رفت و آمدها و همراهي روحاني كاروان در مسائل عبادي نيز از ديگر وظايف ياوران حجاج است. از مهم‌ترين اهداف ياوران حجاج، جلب مشاركت زائران در برنامه‌هاي فرهنگي و اجرايي كاروان، افزايش سطح ارتباط و هماهنگي بين زائران و مسؤولان كاروان، دريافت و انتقال پيام‌ها و نظرات زائران، تقويت روحيه همدلي، همياري و همكاري بين زائران و مسؤولان، تقويت نظم و انضباط در امور اجرايي و انجام اعمال و مناسك حج و برنامه‌هاي دسته جمعي به شمار مي‌رود. سال گذشته در هر كاروان به ازاي هر 12 نفر يك ياورحجاج در كاروان‌ها حضور داشت تا روند برنامه‌ها را اطلاع‌رساني و هماهنگ كند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران