رئیس سازمان حج و زیارت:

حجاج ایرانی نمایندگان فرهنگ ایران اسلامی هستند  لزوم تبیین کلی شرایط سفر حج تمتع برای زائران رئیس سازمان حج و زیارت:

حجاج ایرانی نمایندگان فرهنگ ایران اسلامی هستند  لزوم تبیین کلی شرایط سفر حج تمتع برای زائران رئیس سازمان حج و زیارت:

حجاج ایرانی نمایندگان فرهنگ ایران اسلامی هستند  لزوم تبیین کلی شرایط سفر حج تمتع برای زائران بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
رئیس سازمان حج و زیارت:

حجاج ایرانی نمایندگان فرهنگ ایران اسلامی هستند  لزوم تبیین کلی شرایط سفر حج تمتع برای زائران رئیس سازمان حج و زیارت:

حجاج ایرانی نمایندگان فرهنگ ایران اسلامی هستند  لزوم تبیین کلی شرایط سفر حج تمتع برای زائران رئیس سازمان حج و زیارت:

حجاج ایرانی نمایندگان فرهنگ ایران اسلامی هستند  لزوم تبیین کلی شرایط سفر حج تمتع برای زائران رئیس سازمان حج و زیارت:

حجاج ایرانی نمایندگان فرهنگ ایران اسلامی هستند  لزوم تبیین کلی شرایط سفر حج تمتع برای زائران رئیس سازمان حج و زیارت:

حجاج ایرانی نمایندگان فرهنگ ایران اسلامی هستند  لزوم تبیین کلی شرایط سفر حج تمتع برای زائران
رئیس سازمان حج و زیارت:

حجاج ایرانی نمایندگان فرهنگ ایران اسلامی هستند لزوم تبیین کلی شرایط سفر حج تمتع برای زائران

رئیس سازمان حج و زیارت حجاج ایرانی را سمبل نظم و انضباط دانست و تاکید کرد: حجاج ایرانی نماینده فرهنگ ایران اسلامی و سفیران کشور محسوب می شوند بنابراین باید از لحاظ نوع رفتار، پوشش، آراستگی ، نظم و انضباط مانند همیشه زبانزد قرار گیرند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج ؛ حميد محمدي رئيس سازمان حج و زيارت امروز در همايش كارگزاران ، مديران و عوامل اجرايي استان تهران به تشريح عمليات حج تمتع 97 پرداخت و اظهار كرد: بايد با آمادگي بيشتري از سال قبل در اين مراسم حضور يابيم و رضايت حداكثري زائران براي ما حائز اهميت خواهد بود. وي با اشاره به برگزاري مطلوب حج تمتع 96 خاطرنشان كرد: سال قبل يكي از مهمترين دغدغه هاي زائران و مردم، بحث امنيت حجاج بود كه خوشبختانه با لطف خدا و شراط فراهم شده اين مهم به خوبي محقق شد و امسال نيز امنيت حجاج يك اصل مهم است. رئيس سازمان حج و زيارت تصريح كرد: دغدغه ها، نظرات و خواسته هاي حجاج امسال با حجاج سال گذشته متفاوت است بنابراين امسال ضمن برنامه ريزي و اجراي دقيق بايد در تمامي مسائلي كه احتمال نگراني و حساسيت حجاج را در بردارد آگاه سازي و اطلاع رساني صحيحي از هم اكنون صورت گيرد. محمدي با بيان اينكه از بهمن ماه سال 96 برنامه ريزي ها همانند اسكان حجاج آغاز شده است، گفت: هيئت هاي مسكن سازمان حج و زيارت دائما در رفت و آمد به كشور عربستان بوده اند تا هيچ مسئله و مشكلي بر سر راه ارائه خدمات مناسب به زائران حج تمتع 97 پيش نيايد. وي نقش مدير كاروان را در فرآيند حج تمتع بسيار حياتي و مهم دانست و تاكيد كرد: به طور قطع بخش مهمي از وظايف به عهده مدير كاروان و بخشي به عهده مدير مجموعه است چون زائران با مديران كاروان در ارتباط مستقيم هستند، بنابراين مديران كاروان ها نقش بسزايي در كسب رضايت زائران در حج تمتع دارند. رئيس سازمان حج و زيارت افزود: مديران كاروان ها بايد تمامي مطالب مرتبط با سفر حج و وضعيت جاري حج را به شكلي درست و در زماني مقتضي به زائران منتقل كنند؛ انتقال و تبيين درست شرايط كلي سفر حج موجب مي شود تا زائران در زمان حضور خود در مدينه يا مكه و مشاعر دچار مشكل نشوند. محمدي با تاكيد بر اين نكته كه حج تمتع با عمره كاملا متفاوت است، گفت: حج تمتع با هيچ سفري حتي با عمره قابل قياس نيست بنابراين بايد تمامي برنامه هاي پيش رو در فرآيند حج تمتع با دقت به زائران منتقل شود. به گفته محمدي، نقاط حساسيت زا و حتي اعتراض برانگيز بايد شناسايي و براي حجاج عزيز كشورمان تبيين شود. وي موضوع اسكان در مدينه را يكي از مسائل و مشكلات مهم دانست و گفت: مديران كاروان ها بايد در خصوص نامناسب بودن وضعيت مسكن در مدينه، اطلاع رساني لازم را به زائران انجام دهند. رئيس سازمان حج و زيارت اظهار كرد: تعداد هتل هاي مدينه به دليل تخريب هتلهاي اين شهر، كاهش يافته است بنابراين سطح و فضاي هتل ها در مدينه نسبت به مكه پايين تر است و اين مسئله براي حجاج همه كشورها صدق مي كند. محمدي تصريح كرد: با وجود تلاش هاي صورت گرفته براي تامين هتل هاي مناسب، بازهم كيفيت هتلهاي مدينه و ميزان فضاي آن نسبت به هتل هاي مكه كمتر است و حجاج بايد نسبت به اين مهم آگاه باشند. وي همچنين با اشاره تعطيلي نقل درون شهري در يك بازه زماني گفت: حجاج از هم اكنون بايد بدانند كه طبق برنامه وزارت حج عربستان، حمل و نقل درون شهري براي حجاج تمامي كشورها، از تاريخ 5 تا 14 ذي الحجه در شهر مكه مكرمه تعطيل است. رئيس سازمان حج و زيارت بر زمانبندي لازم تاكيد كرد و افزود: زمانبندي براي خروج از عرفات هم يكي از نكات ضروري است كه بايد مديران مجموعه ها و كاروان ها بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشند و دقيقا بر طبق آن عمل كنند. محمدي تاكيد كرد: تمامي دستورالعملها، ابلاغيه ها ، جداول زمانبندي و ... كه پيش از سفر و در طول فرآيند حج صادر مي شود، بايد جز به جز مورد توجه جدي قرار گيرد. وي اظهار كرد: حج جمهوري اسلامي ايران و حجاج كشورمان به لحاظ نظم و انضباط زبانزد همه حجاج بوده و هستند و به دست آمدن اين مهم نيز حاصل لطف خداوند و تلاش مديران و عوامل اجرايي است كه اميدواريم امسال نيز اين رويكرد بيش از پيش اجرايي شود. رئيس سازمان حج و زيارت در ادامه با تاكيد بر لزوم توجه به جدول زمانبندي گفت: تمامي كاروان ها بايد طبق جدول زمانبندي در روز دهم از چادرها خارج شوند و به سمت جمرات حركت كنند. محمدي گفت: بايد به سلامت و امنيت زائران توجه شود بنابراين توجه به زمانبندي و همچنين نظم از ضروريات است. وي افزود: جدول زمانبندي براي قرباني هم مطابق جدول عزيمت به جمرات است كه بايد با دقت مورد توجه قرار گيرد. رئيس سازمان حج و زيارت با بيان نظم و انضباط حجاج ايراني بايد همانند هميشه زبانزد همه دنيا باشد، گفت: حجاج ايراني سمبل نظم و نظافت هستند و بايد اين مهم در منا و زمان حلق نيز مورد توجه قرار گيرد. رئيس سازمان حج و زيارت تاكيد كرد: حجاج ايراني نماينده فرهنگ ايران اسلامي و سفيران كشور محسوب مي شوند بنابراين بايد از لحاظ نوع رفتار، پوشش، آراستگي و نظم و نظافت مانند هميشه زبانزد قرار گيرند. محمدي از آمادگي كامل براي تامين ضروريات حجاج در روز دهم و در منا و جمرات خبرداد و گفت: مجموعه مديران كاروان ها و مجموعه ها در روز دهم در منا آمادگي كامل را براي خدمات دهي به زائران دارند؛ در مسير جمرات نيز واحد امداد و راهنماي حجاج به طور كامل به فعاليت مي پردازند. وي افزود: بايد آگاهي كامل در خصوص مشاعر و عرفات و منا به زائران منتقل شود تا نسبت به شرايط آن ايام آگاه و روشن باشند. رئيس سازمان حج و زيارت اظهار كرد: زائران بايد بدانند كه فضاي عرفات و منا چادرهاي تعيين شده براي حجاج همه كشورها محدود است و در اين شرايط محدود نيز بهترين امكانات براي آنها فراهم شده است كه اميدواريم تمامي اين نكات حساس و مهم به درستي و به سرعت به زائران منتقل شود. محمدي در پايان اظهار كرد: اميدواريم با همت و پشتكار همه عزيزان شاهد حجي عزتمندانه ، با امنيت و در كمال آرامش باشيم.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران