حجت الاسلام رهبر در گفت و گو با پایگاه حج:

فریضه حج روح تواضع و فروتنی را به انسان می آموزد حج، یادآوری های ارزشهای معنوی و توحیدی به ... حجت الاسلام رهبر در گفت و گو با پایگاه حج:

فریضه حج روح تواضع و فروتنی را به انسان می آموزد حج، یادآوری های ارزشهای معنوی و توحیدی به ... حجت الاسلام رهبر در گفت و گو با پایگاه حج:

فریضه حج روح تواضع و فروتنی را به انسان می آموزد حج، یادآوری های ارزشهای معنوی و توحیدی به ... بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
حجت الاسلام رهبر در گفت و گو با پایگاه حج:

فریضه حج روح تواضع و فروتنی را به انسان می آموزد حج، یادآوری های ارزشهای معنوی و توحیدی به ... حجت الاسلام رهبر در گفت و گو با پایگاه حج:

فریضه حج روح تواضع و فروتنی را به انسان می آموزد حج، یادآوری های ارزشهای معنوی و توحیدی به ... حجت الاسلام رهبر در گفت و گو با پایگاه حج:

فریضه حج روح تواضع و فروتنی را به انسان می آموزد حج، یادآوری های ارزشهای معنوی و توحیدی به ... حجت الاسلام رهبر در گفت و گو با پایگاه حج:

فریضه حج روح تواضع و فروتنی را به انسان می آموزد حج، یادآوری های ارزشهای معنوی و توحیدی به ... حجت الاسلام رهبر در گفت و گو با پایگاه حج:

فریضه حج روح تواضع و فروتنی را به انسان می آموزد حج، یادآوری های ارزشهای معنوی و توحیدی به ...
حجت الاسلام رهبر در گفت و گو با پایگاه حج:

فریضه حج روح تواضع و فروتنی را به انسان می آموزد حج، یادآوری های ارزشهای معنوی و توحیدی به انسانهاست

امام جمعه موقت اصفهان گفت: فریضه حج، روح تواضع و فروتنی را به انسان می آموزد و این یک مسئله بزرگ تربیتی برای حجاج و همه مردم است؛ اگر بتوان از این فرصت یک ماهه به خوبی استفاده کرد، بزرگترین سرمایه برای بازگشت به وطن است.

حجت الاسلام محمد تقي رهبر، امام جمعه موقت اصفهان در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج با ذكر اينكه حج آثار تربيتي عميقي دارد، اظهار داشت: مسلمانان در زندگي روزمره خود فراز و نشيب هاي مختلف دارند، در زندگي، انسان با مشكلات فراواني روبرو اس كه گاه موجب مي شود، انسان در مواجهه با مشكلات و در برخورد با ديگران جانب انصاف را نگيرد، عصباني شود و كارهاي ناپسند انجام دهد، حج فرصت خوبي است تا يك ماه به دور از جامعه و مشكلات زندگي، انسان به راز و نياز در سرزمين توحيد و وحي بپردازد و آلودگي ها را از خود بزدايد. وي اضافه كرد: فريضه حج روح تواضع و فروتني را به انسان مي آموزد و اين يك مسئله بزرگ تربيتي براي حجاج و همه مردم است؛ اگر بتوان از اين فرصت يك ماهه به خوبي استفاده كرد، بزرگترين سرمايه براي بازگشت به وطن است؛ مسئله حضور در كلاس تربيتي خداوند براي خالص شدن انسان ها از آلودگي هاست؛ در مكاني كه جايگاه پيامبران الهي و نزول قرآن است، انسان به تفكر فرو مي رود و در لحظه لحظه اين حضور، معرفت و شناخت كسب مي كند. حجت الاسلام رهبر با اشاره به بيانات پرمغز اميرالمومنين علي(ع) در خصوص فريضه حج گفت: ايشان مي فرمايند« خداي سبحان كعبه را مظهر تواضع بندگان در برابر عظمت خويش و نشانه اعتراف آنان به بزرگي و قدرت خود قرار داد و در ميان انسان ‌ها شنوندگاني را برگزيد كه دعوت او را براي حج اجابت كنند و سخن او را تصديق كنند و پاي بر جايگاه پيامبران الهي نهند». وي با بيان اين مطلب كه حضور چند ميليون حاجي يك فرصت براي باورمندي مسلمانان نسبت به قدرت خود است، اظهار كرد: در كجاي دنيا چنين گردهمايي آنهم حول محور خداپرستي و توحيد شكل مي گيرد؟ اين ويژگي دين اسلام است كه مي تواند در يك زمان و يك مكان ميليون ها مسلمان شيفته توحيد را گرد خانه توحيد درآورد و قدرت واقعي آنها را كه همان وحدت و برادري است به آنها يادآوري كند و در يك جمله حج يادآوري ارزشهاي معنوي و توحيدي به انسانهاست. امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به پيام حج گفت: يكي از پيام هاي حج اين است كه مسلمانان يد واحده هستند و تبليغاتي كه دنياي غرب انجام مي دهد و با ايجاد گروه هاي تروريستي همچون داعش، مي خواهد تزلزل را در دنياي اسلام نشان دهد، دروغ است و مهر و محبت مسلمانان به يكديگر حاكي از روح توحيد در ميان آنهاست و حج گوشه اي از اين وحدت و محبت مسلمانان به يكديگر است. وي با توصيه به حجاج براي استفاده از اين فرصت الهي گفت: زائران در اين سفر معنوي تلاش كنند تا در كنار انجام مناسك، صفات زيباي انساني و اسلامي را در سرزمين وحي بيشتر در خود نهادينه و در نمازهاي جماعت شركت كنند، تلاوت روزانه قرآن داشته باشند و روح حج را به تمام معنا در وجود خود پياده كنند؛ پاكيزه جان برگردند تا در جامعه الگوي ساير مردم براي زندگي معنوي قرار گيرند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران