آیت الله رجبی:

فراگیری آموزش مناسک برای زائران قبل از حج ضروری است آیت الله رجبی:

فراگیری آموزش مناسک برای زائران قبل از حج ضروری است آیت الله رجبی:

فراگیری آموزش مناسک برای زائران قبل از حج ضروری است بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آیت الله رجبی:

فراگیری آموزش مناسک برای زائران قبل از حج ضروری است آیت الله رجبی:

فراگیری آموزش مناسک برای زائران قبل از حج ضروری است آیت الله رجبی:

فراگیری آموزش مناسک برای زائران قبل از حج ضروری است آیت الله رجبی:

فراگیری آموزش مناسک برای زائران قبل از حج ضروری است آیت الله رجبی:

فراگیری آموزش مناسک برای زائران قبل از حج ضروری است
آیت الله رجبی:

فراگیری آموزش مناسک برای زائران قبل از حج ضروری است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به آغاز برنامه های آموزشی زائران سرزمین وحی، شرکت در این برنامه ها را جهت انجام مناسک درست و دقیق حج بسیار ضروری دانست.

آيت الله محمود رجبي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفت وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج درباره اهميت آمادگي بيشتر زائران براي سفر به حج اشاره كرد و گفت: اولين موضوعي كه زائران بايد براي سفر به حج مدنظر قرار بدهند، بعد معرفتي است. وي افزود: زائران بايد تعاليم و احكامي را كه در حج براي آن ها واجب است؛ قبل از اين سفر معنوي فرابگيرند تا در زمان حضور در سرزمين وحي بتوانند اين اعمال را به درستي و دقت انجام دهند. عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم خاطر نشان كرد: خوشبختانه در نظام جمهوري اسلامي، آموزش هاي لازم به زائران قبل از سفر ارائه مي شود؛ ولي خود زائران نيز بايد اين آموزش ها را به شيوه هاي مختلف فرابگيرند و در فراگيري آن بسيار جدي باشند و از شركت كردن در جلسات آموزشي حج غفلت نكنند. وي يادآور شد: افزون بر فراگيري مناسك حج، زائران بايد ساير امور شخصي خود مانند، محاسبه اموال، ديون و خمس را قبل از سفر حج به درستي انجام دهند تا در سفر خيالي آسوده داشته باشند. استاد درس خارج حوزه علميه قم تصريح كرد: همچنين زائران بايد آداب سفر را فرابگيرند و از آغاز سفر آن آداب اسلامي را رعايت كنند مسائلي را كه در سفر پيش مي آيد، بايد هر يك از آن ها زمينه رشد آن ها باشد نه اينكه موجب ايجاد كدورات براي ديگران شود. وي ادامه داد: همچنين بايد نسبت به كمك به سايرين نيز حساس باشند و اين تعاليم را بايد حجاج كه ضيوف الرحمان هستند يادبگيرند كه يكي از بزرگترين عبادات شان اين است كه يار و همكار ساير حجاجي كه نياز به كمكي دارند و ناتوان جسمي هستند به آن ها كمك رسان باشند. آيت الله رجبي به برخي آمادگي رفتاري زائران قبل از سفر حج اشاره كرد و گفت: زائران همچنين خودشان را براي آن مراسم معنوي آمادگي كنند و از نظر روحي، معنوي و عاطفي آمادگي لازم را داشته باشند و بدانند كه به كجا مي روند و اين سفر معنوي از ابعاد مختلف از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است كه ديگر براي آن ها تكرار شدني نيست. وي يادآور شد: زائران بدانند اگر نسبت به كسي كينه اي دارند بايد اين كينه را از دل خودشان پاك كنند، اگر حقي به گردن دارند آن حق را به جا آورند اگر كسي از آن ها رنجش خاطر دارد آن را برطرف كنند. عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: اين سفر معمولي نيست بايد ضوابط شرعي و قانوني و همكاري با مسئولين را كه از خدمتگزارشان هستند همراهي و همدلي داشته باشند، خداي نكرده اگر احيانا مشكلاتي خارج از اختيار پيش مي آيد آن را تحمل كنند، تمرين صبر و تحمل كنند كساني را كه به آن ها خدمت مي كنند با حسن نيت برخورد كنند و ذهن شان را به چيزهاي جزئي و خارج از معنويات حج مشغول نكنند. وي افزود: رفتن به حج اردوگاهي براي حاجي باشد كه علاوه بر اينكه خود را نسبت به گذشته پاك مي كند، تولد جديدي براي او حاصل شود، تمريني باشد كه بتوانند در ادامه زندگي آن را عملي كنند و خودشان را به قدري مجهز كرده باشند كه در ادامه عمرشان در مسير اسلام و مسيري كه امام زمان را خشنود مي كند، قرار بگيرند. قائم مقام موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) خاطر نشان كرد: اگر اين فرصت معنوي حج با معرفت و احكام و جايگاه فريضه بزرگ شروع شود و تصميم جدي براي بهره بري بيشتر آن باشد، مي تواند سرنوشت همه را متحول كند و آن گونه كه خداوند مي پسند را رقم بزند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران