وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با پایگاه حج؛ 

زائران ایرانی در حج مبلغان فرهنگ انقلاب اسلامی باشند وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با پایگاه حج؛ 

زائران ایرانی در حج مبلغان فرهنگ انقلاب اسلامی باشند وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با پایگاه حج؛ 

زائران ایرانی در حج مبلغان فرهنگ انقلاب اسلامی باشند بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با پایگاه حج؛ 

زائران ایرانی در حج مبلغان فرهنگ انقلاب اسلامی باشند وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با پایگاه حج؛ 

زائران ایرانی در حج مبلغان فرهنگ انقلاب اسلامی باشند وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با پایگاه حج؛ 

زائران ایرانی در حج مبلغان فرهنگ انقلاب اسلامی باشند وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با پایگاه حج؛ 

زائران ایرانی در حج مبلغان فرهنگ انقلاب اسلامی باشند وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با پایگاه حج؛ 

زائران ایرانی در حج مبلغان فرهنگ انقلاب اسلامی باشند
وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

زائران ایرانی در حج مبلغان فرهنگ انقلاب اسلامی باشند

حجت الاسلام والمسلمین مصلحی با بیان این که زائران دیگر کشورها نگاه ویژه‌ای به ایران و انقلاب ما دارند، گفت: زائران ایرانی در حج باید مبلغان فرهنگ انقلاب اسلامی باشند.

حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي وزير سابق اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج، با اشاره به جايگاه زوار ايراني در سفر بزرگ حج اظهار داشت: زائران ما از جمهوري اسلامي جايگاه ويژه اي در حج دارند و نگاه ها نيز از مردم كشور مختلف به ايران ويژه است. وي افزود: زائران ديگر كشورها در نگاه ويژه خود به دنبال انقلاب اسلامي مي‌ گردند به اين معنا كه خلقيات و ارزش هاي اسلامي بر اساس شعارهاي انقلاب در وجود اين افراد چه قدر ساري و جاري است؟ و به تعبير ديگر مي‌ خواهند از زائران ما الگوي انقلاب اسلامي بگيرند. حجت الاسلام والمسلمين مصلحي ابراز داشت: زائران، روحانيون و مديران بايد در جايگاه خود اين مسأله را مورد نظر بگيرند كه پيام عملي از انقلاب اسلامي و ديني كه به خون شهدا دارند را در اين سفر بزرگ ترويج كنند، چراكه فرصت و جايگاه ويژه حج بر كسي پوشيده نيست. وي با اشاره به اين كه حج تكليفي اثر گذار در سطح جهان است، گفت: حج در عين اين كه انجام يك تكليف بزرگ است حركتي است كه مي‌ تواند تأثير گذاري خوبي در پيام رساني انقلاب اسلامي داشته باشد و به همين جهت ما بايد از اين فرصت بزرگ استفاده كنيم. وزير سابق اطلاعات ادامه داد: بحث ديگري كه وجود دارد اين است كه زائراني كه از ايران مي‌ روند از مذاهب شيعه و سني هردو هستند ولي ديد كلي به ايران به عنوان شيعه است و ايران را يك كشور شيعي مي‌ دانند، به همين جهت زائران بايد سعي كنند تبليغات سوء و غلطي كه در مورد مذهب شيعه مي‌ شود را در اين سفر تأييد نكنند. وي با بيان اين كه در سفر حج بايد واقعيات مذهب شيعه به جهان نشان داده شود، خاطرنشان كرد: وحدت كلمه و نوع عبادات از اهميت ويژه اي برخوردار است به همين جهت روحانيون ما بايد به اين مسأله توجه داشته باشند، از جمله اين كه در آن جا برخي اوقات از ايراني ها به عنوان افرادي ياد مي‌ شد كه دنبال خريد بازار هستند و اعمال را انجام نمي دهند كه اين تصور اشتباه بايد به صورت عملي از بين برود. حجت الاسلام والمسلمين مصلحي ضمن تقدير از پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي بعثه مقام معظم رهبري براي خريد سوغات ايام حج خاطرنشان كرد: به هرحال حج يك فرصت طلايي است كه زائران بايد از آن بهره برداري هاي ارزشي كنند و آن را زمينه اي براي الگوگيري و الگو برداري ديگر فرق اسلامي از ايران و انقلاب اسلامي بدانند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران