نماینده ولی فقیه و  امام جمعه زاهدان؛

حج، کانون آدم سازی است نماینده ولی فقیه و  امام جمعه زاهدان؛

حج، کانون آدم سازی است نماینده ولی فقیه و  امام جمعه زاهدان؛

حج، کانون آدم سازی است بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نماینده ولی فقیه و  امام جمعه زاهدان؛

حج، کانون آدم سازی است نماینده ولی فقیه و  امام جمعه زاهدان؛

حج، کانون آدم سازی است نماینده ولی فقیه و  امام جمعه زاهدان؛

حج، کانون آدم سازی است نماینده ولی فقیه و  امام جمعه زاهدان؛

حج، کانون آدم سازی است نماینده ولی فقیه و  امام جمعه زاهدان؛

حج، کانون آدم سازی است
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان؛

حج، کانون آدم سازی است

آیت الله سلیمانی گفت: حج، کانون آدم سازی است و تمام مسائل فقهی و احکام حج برای سازندگی است؛ حج برای بیداری امت مسلمان است؛ اگر امت مسلمان در حج دشمن و دوست خودشان را نشناسند احمق هستند و این نص صریح قرآن است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، آيت الله عباسعلي سليماني نماينده ولي فقيه و امام جمعه زاهدان در جلسه تفسير قرآن كريم با موضوع سبك زندگي اسلامي بيان داشت: فضيلت هر عملي به سختي آن عمل بستگي دارد و انسان به اندازه مشقتي كه در زندگي تحمل مي كند پاداش مي گيرد؛ حج نسبت به نماز تحمل و مشقت بيشتري دارد؛ دين اسلام براي مسئله حج برنامه ريزي كرده؛ يكي از اهداف متعالي حج ايجاد وحدت بين مسلمان است. امام جمعه زاهدان ادامه داد : حج، كنگره عظيم امت اسلامي است؛ بدون برپايي حج امكان دستيابي به قدرت جهاني و اقامه عدل امكان پذير نيست؛ به راحتي نمي شود به وحدت، قدرت و عظمت دست پيدا كرد مگر در لقاي يك محور و در يك كانون و در يك نقطه ترسيم و در يك مركز همگرا و آن مركز همگرا حج است. وي تاكيد كرد: حج براي ما پروژه جهاني سازي است؛ اينكه در روايتي آمده كه نبي مكرم اسلام فرمود يك شب مرزباني از مرزها برابر با يك سال عبادت خدا و روزه داري است؛ البته حج با فضيلت تر از مرزباني از مرزها است. آيت الله سليماني گفت: حج، آنقدر با عظمت و اهميت دارد كه وقتي در اين مكان مقدس سلطان و رعيت حضور مي يابند جاي مخصوصي نه براي رعيت و نه براي سلطان تعريف نشده و هر دو با يك لباس مي آيند و هر دو حول يك مركز مي چرخند. وي افزود: شرافت همه در كنار كعبه يكنواخت است؛ حج به نگاه متكبرانه و مستبدانه نياز ندارد؛ كساني كه مديريت حج را برعهده مي گيرند بايد با تقوا باشند و در خدمات رساني به همگان نگاه يكنواخت داشته باشند؛ كسي كه بخواهد براي خودش يك سر سوزن برتر قائل باشد بداند كه عرضه خدمتگذاري حج را ندارد. امام جمعه زاهدان گفت: اگر كسي يا گروهي و هر قدرتي كه بخواهد در رفتن گروهي به حج سنگ اندازي كند گرفتار عذاب الهي مي شود. آيت الله سليماني گفت: حج، كانون آدم سازي است و تمام مسائل فقهي و احكام حج براي سازندگي است؛ حج براي بيداري امت مسلمان است؛ اگر امت مسلمان در حج دشمن و دوست خودشان را نشناسند احمق هستند و اين نص صريح قرآن است. وي افزود: شما در حج به صورت عملي برائت از مشركين داريد؛ حج تبلور و تجسم ايمان است؛ حج را خلوت نگذاريد بلكه دور كعبه را فراوان نيرو بريزيد زيرا كه شما آسيب پذير مي شويد؛ بايد مسئله حج بيشتر و بهتر مدنظر قرار دهيم زيرا كه منافع مسلمان در حج است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران