آیت الله کعبی در گفت‌وگو با پایگاه حج مطرح کرد؛ 

نقش ویژه حج در بازسازی امت اسلامی و پیشرفت و ساخت تمدن اسلامی آیت الله کعبی در گفت‌وگو با پایگاه حج مطرح کرد؛ 

نقش ویژه حج در بازسازی امت اسلامی و پیشرفت و ساخت تمدن اسلامی آیت الله کعبی در گفت‌وگو با پایگاه حج مطرح کرد؛ 

نقش ویژه حج در بازسازی امت اسلامی و پیشرفت و ساخت تمدن اسلامی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آیت الله کعبی در گفت‌وگو با پایگاه حج مطرح کرد؛ 

نقش ویژه حج در بازسازی امت اسلامی و پیشرفت و ساخت تمدن اسلامی آیت الله کعبی در گفت‌وگو با پایگاه حج مطرح کرد؛ 

نقش ویژه حج در بازسازی امت اسلامی و پیشرفت و ساخت تمدن اسلامی آیت الله کعبی در گفت‌وگو با پایگاه حج مطرح کرد؛ 

نقش ویژه حج در بازسازی امت اسلامی و پیشرفت و ساخت تمدن اسلامی آیت الله کعبی در گفت‌وگو با پایگاه حج مطرح کرد؛ 

نقش ویژه حج در بازسازی امت اسلامی و پیشرفت و ساخت تمدن اسلامی آیت الله کعبی در گفت‌وگو با پایگاه حج مطرح کرد؛ 

نقش ویژه حج در بازسازی امت اسلامی و پیشرفت و ساخت تمدن اسلامی
آیت الله کعبی در گفت‌وگو با پایگاه حج مطرح کرد؛

نقش ویژه حج در بازسازی امت اسلامی و پیشرفت و ساخت تمدن اسلامی

عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش ویژه حج در بازسازی امت اسلامی و پیشرفت و ساخت تمدن اسلامی تأکید کرد که حج کنگره ای عظیم بین المللی برای ارتباط مسلمین بر پایه توحید و بندگی خدا و تعامل سازنده بین مسلمین است.

آيت الله عباس كعبي عضو هيأت رييسه مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج با اشاره به اين كه تعطيلي حج براي افراد مستطيع گناه كبيره است، اظهار داشت: حج از اركان اسلام است و نرفتن به حج كفران نعمت و نزول گرفتاري و شر در زندگي مي‌ شود. وي افزود: در مورد حج تمتع اگر بر انسان مستطيع واجب بشود وجوب آن معمولي نيست بلكه فوريت دارد و فرد مستطيع از نظر مالي و بدني و راهي سريع بايد مقدمات سفر خود را فراهم كند و نمي تواند آن را به سال بعد يا سال هاي بعد موكول كند. آيت الله كعبي با تأكيد بر اين كه حج به هيچ بهانه اي نبايد به تأخير بيافتد، خاطرنشان كرد: تأخير افتادن آن هم گناه است و در تعبير آيه شريفه آمده است كه انسان در معرض كفر قرار مي‌ دهد و اين همه تأكيدات براي حج از اين منظر است كه حج كنگره اي عظيم بين المللي براي ارتباط مسلمين بر پايه توحيد و بندگي خدا و برپايه برادري و برپايه تعامل سازنده بين مسلمين است. وي تصريح كرد: مسلمانان در اين سفر بزرگ در يك كلمه همه با هم قيام براي خدا مي‌ كنند، قيام فرهنگي، قيام اجتماعي، قيام اقتصادي، قيام سياسي و قيام امنيتي، به همين جهت حج اگر با شكوه برگزار شود مي‌ تواند به بازسازي امت اسلامي و پيشرفت و ساخت تمدن اسلامي كمك كند. عضو سابق شوراي نگهبان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با بيان اين كه حج مظهر پيوند امت با امامت و حركت به سمت پيشرفت و تمدن اسلامي است، يادآور شد: حج در زندگي فردي و اجتماعي بركات مادي و معنوي بسياري دارد به همين جهت اهل بيت(ع) همواره سفارش كرده اند كه حج بايد به جا آورده شود و از نظر فقهي نيز تعطيلي حج جايز نيست. وي كنگره حج را يك رسانه بسيار بزرگ انساني و رسانه صدق و راستي فطري شيعه دانست و ابراز داشت: حج رسانه اي ديني است كه مي‌ تواند امپراتوري رسانه اي دشمنان را خنثي كند و از اين منظر نيز اهميت ويژه اي دارد. آيت الله كعبي خاطرنشان كرد: ارتباطات چهره به چهره حجاج با يكديگر، تقويت وحدت و برادري و تفاهم از ديگر بركات اين واجب بزرگ برشمرده مي‌ شود و در واقع همه نقشه هاي دشمن براي امت اسلامي و ايران هراسي و شيعه هراسي را خنثي مي‌ كند. وي در بخش پاياني سخنان خود ابراز داشت: تجربه نشان داده است همين كه حجاج شب هاي جمعه در مدينه منوره دعاي كميل مي‌ خوانند يا آداب و اخلاق اسلامي را رعايت مي‌ كنند، با قرآن انس دارند و در نماز جماعت شركت مي‌ كنند خود به خود توطئه هاي شيعه هراسي و ايراني هراسي را خنثي مي‌ كند./1330/
مطالب مرتبط

نظرات کاربران