لاله افتخاری در گفت و گو با پایگاه حج:

زائران با حضور در حج، زندگی مادی و معنوی خود را متحول می‌کنند نقش موثر کارکرد اجتماعی حج در تحول امت ... لاله افتخاری در گفت و گو با پایگاه حج:

زائران با حضور در حج، زندگی مادی و معنوی خود را متحول می‌کنند نقش موثر کارکرد اجتماعی حج در تحول امت ... لاله افتخاری در گفت و گو با پایگاه حج:

زائران با حضور در حج، زندگی مادی و معنوی خود را متحول می‌کنند نقش موثر کارکرد اجتماعی حج در تحول امت ... لاله افتخاری در گفت و گو با پایگاه حج:

زائران با حضور در حج، زندگی مادی و معنوی خود را متحول می‌کنند نقش موثر کارکرد اجتماعی حج در تحول امت ...
لاله افتخاری در گفت و گو با پایگاه حج:

زائران با حضور در حج، زندگی مادی و معنوی خود را متحول می‌کنند نقش موثر کارکرد اجتماعی حج در تحول امت ... لاله افتخاری در گفت و گو با پایگاه حج:

زائران با حضور در حج، زندگی مادی و معنوی خود را متحول می‌کنند نقش موثر کارکرد اجتماعی حج در تحول امت ... لاله افتخاری در گفت و گو با پایگاه حج:

زائران با حضور در حج، زندگی مادی و معنوی خود را متحول می‌کنند نقش موثر کارکرد اجتماعی حج در تحول امت ... لاله افتخاری در گفت و گو با پایگاه حج:

زائران با حضور در حج، زندگی مادی و معنوی خود را متحول می‌کنند نقش موثر کارکرد اجتماعی حج در تحول امت ...
لاله افتخاری در گفت و گو با پایگاه حج:

زائران با حضور در حج، زندگی مادی و معنوی خود را متحول می‌کنند نقش موثر کارکرد اجتماعی حج در تحول امت اسلامی

رئیس سابق فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس با بیان اینکه از جمله فواید فریضه حج ارتباط بیشتر امت اسلامی با یکدیگر است، گفت: این ارتباط نیز فقط ارتباط روحی و معنوی نیست، ارتباطات اقتصادی و اجتماعی حج بسیار تاثیرگذار است؛ با برگزاری حج می توان مشکلات اقتصادی و سیاسی مسلمانان را مورد توجه قرار داد.

لاله افتخاري، عضو سابق مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج با اشاره به اين مطلب كه فريضه حج سبك زندگي الهي و معنوي را در جامعه تقويت مي كند، گفت: اين فريضه در كنار كاركردهاي مختلقف سياسي، اجتماعي و بين المللي موجب مي شود كه دلهاي مسلمانان بيشتر با اعتقادات توحيدي خو بگيرد و در زندگي خانوادگي و اجتماعي، مردم بيشتر از هميشه به سمت معنويت گام بردارند. اين استاد دانشگاه افزود: حج نقش موثري در جسم و روح انسان دارد و زائران خانه خدا باانجام مناسك حج مي توانند در زندگي مادي و معنوي خود تحول ايجاد كندد؛ لذا اين عبادت به دين و دنياي ما ارتباط دارد و نبايد آن را صرفا يك عبادت معنوي دانست؛ حج روح زائران را تصفيه مي كند و از جنبه ديگر، زندگي مادي و اجتماعي آنها نيز در سايه حج بابركت مي شود. رئيس سابق فراكسيون قرآن، عترت و نماز مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه از جمله فوايد فريضه حج ارتباط بيشتر امت اسلامي با يكديگر است، گفت: اين ارتباط نيز فقط ارتباط روحي و معنوي نيست، ارتباطات اقتصادي و اجتماعي حج بسيار تاثيرگذار است؛ با برگزاري حج مي توان مشكلات اقتصادي و سياسي مسلمانان را مورد توجه قرار داد و از همه كاركردهاي حج به بهترين صورت استفاده شود، لذا كاركرد اجتماعي حج نقش موثري در تحول امت اسلامي دارد. وي با ذكر اين مطلب كه زائران خانه خدا قبل از عزيمت به اين سفر معنوي بايد آمادگي معنوي خوبي داشته باشند، گفت: زائران در كنار آموزشهايي كه مي بينند، بايد خود را براي حضور يك ماهه در سرزمين وحي آماده كنند تا بتوانند مناسك حج را صحيح و با معنويت بالا انجام دهند و در اين فرصت يك ماهه، از زندگي در سرزمين وحي براي اينده خود استفاده كنند. افتخاري با اشاره به اينكه حج به ما درسهاي فراواني مي دهد، گفت: درس صبر بر مشكلات، درس تواضع برابر ديگران، خودشناسي، مقابله با توطئه دشمنان، نزديكي هرچه بيشتر به خداوند، اتحاد و همدلي و نوع دوستي برخي از فوايد حج است كه انسان با حضور در اين فريضه آنهم در سرزمين وحي، نگاه ديگري به زندگي خواهد داشت و جنبه معنوي در زندگي او پررنگ تر خواهد شد. رئيس سابق فراكسيون قرآن، عترت و نماز مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه زائران بايد در سرزمين وحي به عبادت و تقرب بيشتر به خدا بينديشند، گفت: از اين فرصت كوتاه بايد براي عبادت، قرآن خواندن، خواندن ادعيه و استفاده از فضاي معنوي سرزمين وحي استفاده شود، حضور در بازارها و خريد نبايد موجب شود تا زائران از مسئله اصلي كه عبادت است غافل شوند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران