آغاز هجمه‌ها به حج تمتع به بهانه ارزی؛

 گردشگران ایرانی هم باید از مردم حلالیت بطلبند؟ آغاز هجمه‌ها به حج تمتع به بهانه ارزی؛

 گردشگران ایرانی هم باید از مردم حلالیت بطلبند؟ آغاز هجمه‌ها به حج تمتع به بهانه ارزی؛

 گردشگران ایرانی هم باید از مردم حلالیت بطلبند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
آغاز هجمه‌ها به حج تمتع به بهانه ارزی؛

 گردشگران ایرانی هم باید از مردم حلالیت بطلبند؟ آغاز هجمه‌ها به حج تمتع به بهانه ارزی؛

 گردشگران ایرانی هم باید از مردم حلالیت بطلبند؟ آغاز هجمه‌ها به حج تمتع به بهانه ارزی؛

 گردشگران ایرانی هم باید از مردم حلالیت بطلبند؟ آغاز هجمه‌ها به حج تمتع به بهانه ارزی؛

 گردشگران ایرانی هم باید از مردم حلالیت بطلبند؟ آغاز هجمه‌ها به حج تمتع به بهانه ارزی؛

 گردشگران ایرانی هم باید از مردم حلالیت بطلبند؟
آغاز هجمه‌ها به حج تمتع به بهانه ارزی؛

گردشگران ایرانی هم باید از مردم حلالیت بطلبند؟

اختصاص ارز 3900 تومانی برای حج تمتع امسال بهانه‌ای برای حمله به حج امسال شده است.

به گزارش ايسنا، تعدادي از كاربران فضاي مجازي همچون سال گذشته به دنبال تخريب مراسم حج تمتع هستند و به دليل تامين ارز حج امسال با قيمت 3900 تومان،حجاج را بدهكار مردم ايران قلمداد كرده و اظهار كرده‌اند كه بخاطر تامين ارز مراسم حج توسط دولت، حجاج بايد از مردم حلاليت بطلبند. اين فضاسازي‌ها در حالي انجام مي‌شود كه در سال بيش از 9 ميليون نفر از مردم ايران به خارج از كشور سفر مي‌كنند و ارز مسافرتي بين 500 تا 1000 يورو دريافت مي‌نمايند، آيا سوبسيد يورو پرداختي به اين افراد از جيب يكايك مردم ايران برداشته مي‌شود و مي‌توان گفت كه اين 9 ميليون نفر به تك تك ملت مديون هستند؟
از سويي تعداد زائران حج تمتع امسال فقط 85 هزار نفر است و ارز پرداختي دولت براي تامين هزينه‌هاي حج حجاج است. حجاجي هم كه امسال نوبت حج آنها رسيده است، سال 85 مبلغ يك ميليون تومان سپرده‌گذاري كرده‌اند و قيمت دلار در آن مقطع زماني حدود 900 تومان بود، در حالي‌ كه تفاوت ارز تامين شده براي هزينه‌هاي سفر حج امسال با نرخ مبادله‌اي تنها 300 تومان (نرخ مبادله‌اي 4200 تومان- نرخ ارز حج 3900 تومان) است. آيا 9 ميليون نفري كه هرسال به سفر خارجي مي‌روند و بين 500 تا 1000 يورو ارزمسافرتي به نرخ حدود 5400 تومان دريافت مي‌كنند، بايد از تك تك مردم ايران بخاطر دريافت اين ارز حلاليت بطلبند؟
گويا هجمه‌ها به مراسم حج امسال نيز مانند سال گذشته آغاز شده است.البته اين هجمه‌ها سال گذشته هيچ تاثيري بر مراسم حج نگذاشت و حج امسال نيز با وجود تخريب‌هايي كه آغاز شده است و متناسب با آيين‌هاي مذهبي، باشكوه‌تر و افتخارآميزتر از گذشته برگزار خواهد شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران