نرم افزارهای کاربردی ویژه حج تمتع در اختیار عموم قرار گرفت نرم افزارهای کاربردی ویژه حج تمتع در اختیار عموم قرار گرفت نرم افزارهای کاربردی ویژه حج تمتع در اختیار عموم قرار گرفت بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
نرم افزارهای کاربردی ویژه حج تمتع در اختیار عموم قرار گرفت نرم افزارهای کاربردی ویژه حج تمتع در اختیار عموم قرار گرفت نرم افزارهای کاربردی ویژه حج تمتع در اختیار عموم قرار گرفت نرم افزارهای کاربردی ویژه حج تمتع در اختیار عموم قرار گرفت نرم افزارهای کاربردی ویژه حج تمتع در اختیار عموم قرار گرفت

نرم افزارهای کاربردی ویژه حج تمتع در اختیار عموم قرار گرفت

نرم افزارهای موبایلی کاربردی ویژه حج تمتع در پایگاه اطلاع رسانی حج در اختیار عموم قرار گرفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، نرم افزارهاي كتابخوان حج شامل 25 كتاب مهم حج، مناسك حج محشي، مناسك همراه، نواي حج، زيارتنامه زائر، تصحيح نماز و تصحيح تلاوت برتر، نقشينه آسمان و همراه زائر بر روي پايگاه اطلاع رساني حج به آدرس 527/www.hajj.ir قرار گرفت و زائران مي توانند اين نرم افزارها را در تلفن همراه خود نصب و استفاده كنند. بر پايه اين گزارش، همچنين علاقمندان مي توانند از اطلاعات ارائه شده دركتابخانه جامع حج، كتابخانه اسرار و معارف، كتابخانه اماكن و آثار اسلامي، كتابخانه سفرنامه و خاطرات حج و كتابخانه اعتقادات و پاسخ به شبهات در پايگاه اطلاع رساني حج استفاده كنند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران