آیت‌الله محصل همدانی در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

حج زمینه تعامل افکار مسلمان ها با یکدیگر است آیت‌الله محصل همدانی در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

حج زمینه تعامل افکار مسلمان ها با یکدیگر است آیت‌الله محصل همدانی در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

حج زمینه تعامل افکار مسلمان ها با یکدیگر است آیت‌الله محصل همدانی در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

حج زمینه تعامل افکار مسلمان ها با یکدیگر است
آیت‌الله محصل همدانی در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

حج زمینه تعامل افکار مسلمان ها با یکدیگر است آیت‌الله محصل همدانی در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

حج زمینه تعامل افکار مسلمان ها با یکدیگر است آیت‌الله محصل همدانی در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

حج زمینه تعامل افکار مسلمان ها با یکدیگر است آیت‌الله محصل همدانی در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

حج زمینه تعامل افکار مسلمان ها با یکدیگر است
آیت‌الله محصل همدانی در گفت‌وگو با پایگاه حج؛

حج زمینه تعامل افکار مسلمان ها با یکدیگر است

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به برکات حج در حوزه بین الملل تأکید کرد که حج زمینه تعامل افکار مسلمان ها با یکدیگر است.

آيت الله سيد محمدتقي محصل همداني استاد درس خارج حوزه علميه قم در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج، با اشاره به جايگاه رفيع حج در اسلام اظهار داشت: واجبات ديني بر دو قسم اند، برخي مطلق و برخي مشروط به حصول شرايطي هستند كه حج از قسم دوم است. وي اضافه كرد: حج از جمله واجباتي است كه به استطاعت انسان مشروط است به اين معنا كه هر وقت فردي از نظر مالي، بدني و طريقي به توانايي رسيد حج بر او واجب مي‌ شود و بهترين حالت نيز صورتي است كه فرد در همان سال اولي كه حج بر او واجب شد، اين فريضه را به جاي بياورد. نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه حج بر انسان مستطيع با تأخير هم ساقط نمي شود، خاطرنشان كرد: فرد اگر بايد نوبت بگيرد بايد اين كار را انجام بدهد و اگر قدرت خريدن فيش حج دارد نيز اين كار بر او واجب است، به هرحال به هيچ وجه حجي كه واجب شد ساقط نمي شود. وي تصريح كرد: اين كه فرد بگويد من فلان كار را بكنم كه اجر و ثواب بيشتري دارد اصلا حرف درستي نيست يا اين كه بگويد من پول حج را خرج فقرا مي كنم چراكه حج خود واجبي مستقل مثل نماز است كه بر همه افرادي كه توانايي انجام آن را دارند واجب است. آيت الله محصل همداني در ادامه با اشاره به آيه «لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» يادآور شد: در عظمت و وجوب حج همين بس كه اگر فردي مستطيع شد ولي حج را به جاي نياورد در حالي كه در نيتش اين بود كه حج را به جاي بياورد بايد وارثانش به نيابت از او و از اموالي كه به جاي گذاشته حج را به جا بياورند. وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با اشاره به تعامل بين المللي افكار در حج خاطرنشان كرد: اساسا حج را نخبگان و فرهيختگان جامعه به جاي مي‌ آورند از اين رو شبهه اي نيست كه با نخبگان كشورهاي ديگر نيز برخورد و ائتلاف مي‌ كنند و به هم نزديك مي‌ شوند و قهرا اين خود تبليغي براي اسلام و معرفي دين و آشنايي با اسلام است. نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: همين تعامل بين مسلمانان كشورها موجب مي‌ شود كه افكارشان به هم نزديك تر شود اگر مشكلاتي در كار كشورها است از همين مسير با نخبگان ديگر مشورت كرده و سعي در برطرف كردن آنها داشته باشند. وي در پايان يادآور شد: نكته ديگري كه ذكر آن لازم است اين است كه خيلي از اوقات اين تعامل ها و گفت‌وگوها منحصر در حج نمي شود و حاجي با ديگر حجاج كشورها نيز ارتباط برقرار كرده و اين ارتباط با تماس هاي بعدي كه دارند نيز باقي مي‌ ماند و اين خود زمينه را براي تعامل بهتر مسلمانان از همه مذاهب اسلامي فراهم مي‌ كند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران