ارتقای خدمت رسانی به حجاج از اولویت‌های سازمان حج است ارتقای خدمت رسانی به حجاج از اولویت‌های سازمان حج است ارتقای خدمت رسانی به حجاج از اولویت‌های سازمان حج است بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
ارتقای خدمت رسانی به حجاج از اولویت‌های سازمان حج است ارتقای خدمت رسانی به حجاج از اولویت‌های سازمان حج است ارتقای خدمت رسانی به حجاج از اولویت‌های سازمان حج است ارتقای خدمت رسانی به حجاج از اولویت‌های سازمان حج است ارتقای خدمت رسانی به حجاج از اولویت‌های سازمان حج است

ارتقای خدمت رسانی به حجاج از اولویت‌های سازمان حج است

رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه حمل و نقل درون شهری و حمل و نقل ترددی باید برای زایران تشریح شود، گفت: زایران باید بدانند که از پنجم تا چهاردهم ذی الحجه حمل و نقل درون شهری در مکه مکرمه اجازه فعالیت ندارد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، حميد محمدي در همايش توجيهي مديران و عوامل كاروان هاي حج تمتع ۹۷ استان خوزستان ضمن تشريح برنامه هاي انجام گرفته در ماه‌هاي اخير گفت: ارتقاي خدمت رساني به حجاج، يكي از اولويت هاي سازمان حج محسوب مي شود. وي با بيان اينكه امسال انتظارات حجاج بيشتر است، گفت: برنامه ريزي هاي خوبي انجام شده كه همه خانواده بزرگ حج، سازمان، مديران هتل ها و مديران كاروان هر يك نقش خود را بخوبي ايفا نمايند. رييس سازمان حج و زيارت تصريح كرد: تمامي كاستي ها و مشكلات در حج سال گذشته مورد بازبيني و بررسي قرار گرفت و برمبناي آن برنامه ريزي هاي حج ۹۷ صورت پذيرفت. وي ادامه داد: با توجه به اصل مهم امنيت و عزت و كرامت حجاج، يعني همان مواردي كه در متن قرارداد سال گذشته وجود داشت، در توافقنامه حج جاري نيز درج شده است. وي به كارگزاران توصيه كرد: آگاه سازي حجاج نسبت به تمامي ابعاد سفر حج و عمليات اجرايي حج و به ويژه نقاطي كه بخاطر محدوديتهاي مبنايي، نقاط مسئله سازمان حج و زيارت است، قطعا سبب مي شود كه حجاج خودشان را با شرايط بهتر وفق دهند و از فرصتهاي معنوي حج بهتر بهرمند شوند. محمدي با تاكيد بر اينكه همه تلاش سازمان و خادمين حجاج براي روانسازي فرايندهاي خدمات رساني به حجاج است، گفت: مديران كاروانها و مجموعه ها و همه خادمين با رفع نواقص و كاستي ها و خدمتگزاري خالصانه، مسير حجاج را در رسيدن به هدف اصلي سفر حج كه وصول به معنويت است، هموار سازند. رييس سازمان حج و زيارت با بيان اينكه به منظور اطلاع رساني جامعتر و ارتباط مستمر با حجاج و كارگزاران كانال هايي ايجاد شده است، تاكيد كرد: از همه حجاج و كارگزاران انتظار دا يم حتما در كانال هاي مورد نظر عضو شوند. محمدي با توجه به محدوديتهاي هتل در مدينه تصريح كرد: محدوديت هاي مذكور و علت اسكان ۶ روزه در مدينه بايد به درستي به حجاج منتقل شود. وي اظهار كرد: حمل و نقل درون شهري و حمل و نقل ترددي بايد براي زايران تشريح شود؛ زايران بايد بدانند كه از پنجم تا چهاردهم ذي الحجه حمل و نقل درون شهري در مكه مكرمه اجازه فعاليت ندارد ، بنابراين حجاج بايد نسبت به اين امر كاملا مطلع باشند و مديران و روحانيون براي اين ايام برنامه هاي ويژه اي را در هتل ها تدارك ببينند. محمدي تصريح كرد: به دغدغه هاي همه حجاج توجه كنيد و به طور كامل و دقيق پاسخگوي آنها باشيد؛ ضمنا شرايط خاص و متفاوت سفر حج به ويژه ايام تشريق و مشاعر مقدسه بدرستي براي حجاج تشريح شود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران