مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
عدالت و فضیلت صحابه

عدالت و فضیلت صحابه

نویسنده در صفحه 17 مطالبی را آورده است که ابتدا به آنها اشاره می‌شود: الف) خداوند ...

ادعایی دروغین

ادعایی دروغین

عالم بزرگ شیعه کاشف الغطاء می‌گوید: وقتی علی علیه السلام  دید که دو خلیفه پیش ...

دامنه تکفیر صحابه

دامنه تکفیر صحابه

مذهب شیعه با تکفیر همه اصحاب ـ جز چند نفر ـ باعث تکفیر علی[ علیه السلام ] هم ...

دائره شمول ارتداد صحابه

دائره شمول ارتداد صحابه

شیعه می‌گوید همه اصحاب، جز شمار اندکی که از هفت نفر بیشتر نیستند، مرتد شدند. ...

جنگ صحابه با مرتدان

جنگ صحابه با مرتدان

اگر اصحاب، پس از پیامبر صلی الله علیه و آله  مرتد شدند، چگونه با مرتدان از قبیل ...

فتوحات صحابه

فتوحات صحابه

اگر آن‌گونه که شیعه می‌گوید، اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله  دشمن یکدیگر ...