حلب به طور کامل آزاد شد

حلب به طور کامل آزاد شد

ارتش سوریه پس از سیطره بر منطقه «صالات اللیرمون» امنیت را به طور کامل به شهر حلب ...

«پیغام صبا»

«پیغام صبا»

شاعر آیینی و انقلابی/ هادی سلطان شیرازی

صفحه  3  از  1932