خبرهای کوتاه از حج امسال

خبرهای کوتاه از حج امسال

مسئولان برگزاری حج در عربستان اعلام کردند که امسال تمام حجاج در میقات "قرن المنازل" ...

اولین و آخرین حج

اولین و آخرین حج

«فرمان حرکت صادر شد. همه به سوی سرزمین آرزوها حرکت کردند. در سرزمین منا در کنار رسول ...

صفحه  7  از  1975