ظاهر یا باطن؟

ظاهر یا باطن؟

امام محمد باقر (ع) در روایتی به ثمرات بهتر بودن باطن از ظاهر در قیامت اشاره کرده اند.

ثمره عفو و گذشت

ثمره عفو و گذشت

پیامبر اکرم (ص) در روایتی به ثمره عفو و گذشت اشاره کرده اند.

منبع آرامش

منبع آرامش

امام علی (ع) در روایتی به یکی از راه های دستیابی به آرامش اشاره کرده اند.

صفحه  1  از  1077