مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
شناخت خداوند و عبادت او

شناخت خداوند و عبادت او

امام حسین (ع) در روایتی فرمود: «ای مردم! خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناسند، ...