مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
حج مهمانى خداست

حج مهمانى خداست

«حق حج آن است که بدانى آن، نوعى مهمانى خدا است و فرارى از گناهان  به سوى خدا است، به ...