مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
منا سرزمین آزمایش است

منا سرزمین آزمایش است

صبح روز قربان حاجیان خود را به سرزمین آزمایش رسانده و پس از رمی جمرات و قربانی کردن ...