مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
حج؛ تمرین آزادگی است

حج؛ تمرین آزادگی است

حج نوعی رهایی بزرگ است و حاجی و یا کسی که قصد حج دارد از همان لحظه که آهنگ این سفر ...