مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
آداب سفرهای زیارتی

آداب سفرهای زیارتی

سفر و زیارت آدابی دارد و الگوی امروزه سفرهای زیارتی عمل به توصیه روایت است.