مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دعای روز هفدهم ماه رمضان

دعای روز هفدهم ماه رمضان

در دعای روز هفدهم رمضان یکی از درخواست‌های ما این است که خدایا ما را به سمت اعمال ...

دعای روز هفتم ماه رمضان

دعای روز هفتم ماه رمضان

توفیق شب‌ زنده‌داری و دوری از لغزش‌ها و گناهان را در دعای روز هفتم ماه مبارک ...

دعای روز پنجم ماه رمضان

دعای روز پنجم ماه رمضان

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان حاوی مفهومی است که انبیا و اوصیا همواره از خداوند ...

دعای روز سوم ماه رمضان

دعای روز سوم ماه رمضان

در سومین پله از نردبانی که پایان آن قرب الهی است، امروز از خداوند هوش و بیداری در ...