مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
حجر اسماعیل

حجر اسماعیل

کلیات در فاصله میان رکن عراقى (شمالی) و شامى(غربی)، دیوارى است با ارتفاع 30/ 1 متر ...