مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
«حجّ اکبر» چه روزى است؟

«حجّ اکبر» چه روزى است؟

به باور گروهى، «حج اکبر» آن است که در آن، در عرفات توقّف گردد و «حجّ اصغر» آن است که ...