مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
اسدي، محمد

اسدي، محمد

استان: البرز شهر: كرج مذهب: شيعه سن: 57

اسدي، سليمان

اسدي، سليمان

استان: خراسان شهر: حصار مذهب: شيعه سن: 75

اصغري، فرضعلي

اصغري، فرضعلي

استان: مازندران شهر: قائمشهر مذهب: شيعه سن: 60

افشون، حسن

افشون، حسن

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 75

الياسي، زهرا

الياسي، زهرا

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 61

اوشياني، حجت

اوشياني، حجت

استان: گيلان شهر: رامسر مذهب: شيعه سن: 61

ايازي، حميده

ايازي، حميده

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 44

ايور، سليم

ايور، سليم

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 76

آبروش، مراد

آبروش، مراد

استان: لرستان شهر: ازنا مذهب: شيعه سن: 78

آق، آمنه

آق، آمنه

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 46

باقري، محمد

باقري، محمد

استان: خراسان شهر: اسفراين مذهب: شيعه سن: 48

برزگر، مجتبي

برزگر، مجتبي

استان: مازندران شهر: قائمشهر مذهب: شيعه سن: 59

برزگر، محمد

برزگر، محمد

استان: گيلان شهر: رامسر مذهب: شيعه سن: 68

بغلاني، حسين

بغلاني، حسين

استان: خوزستان شهر: آبادان مذهب: شيعه سن: 44

بيت غانم، حسن

بيت غانم، حسن

استان: خوزستان شهر: آبادان مذهب: شيعه سن: 60

پيرزاده، فرهاد

پيرزاده، فرهاد

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: مشهد مذهب: شيعه سن: -

پيروتي، عثمان

پيروتي، عثمان

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 50

ترابي، حبيب

ترابي، حبيب

استان: گيلان شهر: لنگرود مذهب: شيعه سن: 61

تقوي طلب، علي

تقوي طلب، علي

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 58

تودويي، مصطفي

تودويي، مصطفي

استان: لرستان شهر: اليگودرز مذهب: شيعه سن: 50

توراني، گزل

توراني، گزل

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 46

ثامني، علي

ثامني، علي

استان: گيلان شهر: گرگان مذهب: شيعه سن: 62

جاتن، محمد

جاتن، محمد

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 53

جعفري، حسين

جعفري، حسين

استان: خراسان شهر: اسفراين مذهب: شيعه سن: 63

جمهور، محمد

جمهور، محمد

استان: البرز شهر: كرج مذهب: شيعه سن: 35

چاچ، عزيز

چاچ، عزيز

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 74

چوبدار، محمد

چوبدار، محمد

استان: خراسان شهر: بيرجند مذهب: شيعه سن: 58

حاجي پور، علي

حاجي پور، علي

استان: خراسان شهر: بيرجند مذهب: شيعه سن: 63

حبيبي، پرويز

حبيبي، پرويز

استان: لرستان شهر: ازنا مذهب: شيعه سن: 61

حسامي، عصمت

حسامي، عصمت

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 75

حسيني، سيد ناصر

حسيني، سيد ناصر

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 49

حسيني مقدم، حسن

حسيني مقدم، حسن

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 52

حسيني، محمد

حسيني، محمد

استان: فارس شهر: لامرد مذهب: شيعه سن: 62

حياتي، حسين

حياتي، حسين

استان: فارس شهر: لامرد مذهب: شيعه سن: 53

خادمي، عبدالله

خادمي، عبدالله

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 53

خادمي، احمد

خادمي، احمد

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 69

خانپايه، حسن

خانپايه، حسن

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 75

خاني، ولي

خاني، ولي

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 61

خرمالي، احمد

خرمالي، احمد

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 48

خندان، محمد

خندان، محمد

استان: فارس شهر: بوشهر مذهب: شيعه سن: 47

درودي، رضا

درودي، رضا

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 50

دشتي، محمود

دشتي، محمود

استان: خراسان شهر: مشهد مذهب: شيعه سن: 48

دولتي، يوسف

دولتي، يوسف

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 68

دولو، طويقلي

دولو، طويقلي

استان: گلستان شهر: بندر تركمن مذهب: سني سن: 79

رازاني، علي

رازاني، علي

استان: لرستان شهر: رازان مذهب: شيعه سن: 57

رجبي، حجت الله

رجبي، حجت الله

استان: مازندران شهر: قائمشهر مذهب: شيعه سن: 72

رحيمي، حسن

رحيمي، حسن

استان: خراسان شهر: مانه مذهب: شيعه سن: 67

باوي، امين

باوي، امين

استان: خوزستان شهر: سويسه مذهب: شيعه سن: 32

بنيسي، حسين

بنيسي، حسين

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 34

جعفري، سعيد

جعفري، سعيد

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 44

چكشي، جواد

چكشي، جواد

استان: لرستان شهر: بروجرد مذهب: شيعه سن: 87

حيران، اشكان

حيران، اشكان

استان: آذربايجان شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 50

دانش، حسن

دانش، حسن

استان: يزد شهر: يزد مذهب: شيعه سن: 29

ذاكري، هادي

ذاكري، هادي

استان: خراسان شهر: داورزن مذهب: شيعه سن: 49

رضايي، محسن

رضايي، محسن

استان: مازندران شهر: امير كلا مذهب: شيعه سن: 62

رهبري، احمد

رهبري، احمد

استان: البرز شهر: كرج مذهب: شيعه سن: 58

زارع، جليل

زارع، جليل

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 61

زارعي، خليل

زارعي، خليل

استان: فارس شهر: خرامه مذهب: شيعه سن: 63

زردي، حسن

زردي، حسن

استان: خراسان شهر: حميد آباد مذهب: شيعه سن: 51

زكايي، ولي

زكايي، ولي

استان: مازندران شهر: نور مذهب: شيعه سن: 57

ستوده، احمد

ستوده، احمد

استان: اردبيل شهر: شايق مذهب: شيعه سن: 77

سلطاني، مريم

سلطاني، مريم

استان: آذربايجان غربي شهر: مياندوآب مذهب: سني سن: 80

سلطاني، ولي

سلطاني، ولي

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 80

سمناني، علي

سمناني، علي

استان: خراسان شهر: سعد آباد مذهب: شيعه سن: 68

شباني، حسن

شباني، حسن

استان: اصفهان شهر: شهر رضا مذهب: شيعه سن: 60

شيخاني، حسين

شيخاني، حسين

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 54

شيخي، يوسف

شيخي، يوسف

استان: آذربايجان غربي شهر: نقده مذهب: سني سن: 53

صادقي واسكسي

صادقي واسكسي

استان: مازندران شهر: قائمشهر مذهب: شيعه سن: 58

صرفي، علي

صرفي، علي

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 52

طاهري، عبدالحميد

طاهري، عبدالحميد

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: خراسان (خواف) مذهب: - سن: 66

طلابي، يوسف

طلابي، يوسف

استان: گلستان شهر: گميشان مذهب: سني سن: 48

ظفر، اناقلي

ظفر، اناقلي

استان: گلستان شهر: گنبدكاووس مذهب: سني سن: 76

عارف، مسلم

عارف، مسلم

استان: قم شهر: قم مذهب: شيعه سن: 51

عباسي، اصغر

عباسي، اصغر

استان: اصفهان شهر: داران مذهب: شيعه سن: 66

عباسي، احمد

عباسي، احمد

استان: خراسان شهر: نوبهار مذهب: شيعه سن: 66

عبديان، زينب

عبديان، زينب

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 67

عزيزيان، محمود

عزيزيان، محمود

استان: آذربايجان غربي شهر: مياندوآب مذهب: سني سن: 61

عطايي، علي

عطايي، علي

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 58

علاقي، شهناز

علاقي، شهناز

استان: گلستان شهر: بندر تركمن مذهب: سني سن: 46

عوضي، حسين

عوضي، حسين

استان: بوشهر شهر: بوشهر مذهب: شيعه سن: 51

فرخ، خليل

فرخ، خليل

استان: بوشهر شهر: دير مذهب: شيعه سن: 51

فرخي، حسين

فرخي، حسين

استان: خراسان شهر: فاروج مذهب: شيعه سن: 76

فهيما، احمد

فهيما، احمد

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 58

فهيمي، حسن

فهيمي، حسن

استان: قم شهر: قم مذهب: شيعه سن: 55

فياض، محمد جواد

فياض، محمد جواد

استان: چهار محال و بختياري شهر: شهر كرد مذهب: شيعه سن: 50

قادري، گلي

قادري، گلي

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 84

قاسمي، جليل

قاسمي، جليل

استان: فارس شهر: مرودشت مذهب: شيعه سن: 43

قديري، گلناز

قديري، گلناز

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: تايباد مذهب: - سن: 57

قمري، علي اَكبر

قمري، علي اَكبر

استان: ايرانيان خارج از كشور (خوزستان) شهر: اهواز مذهب: شيعه سن: 58

قنبري، علي

قنبري، علي

استان: مازندران شهر: قائمشهر مذهب: شيعه سن: 61

قنبري، قاسم

قنبري، قاسم

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: -

قوچق، جانه گل

قوچق، جانه گل

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 61

كاشفي، حسن

كاشفي، حسن

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 44

كاظمي حاجي

كاظمي حاجي

استان: مازندران شهر: بابل مذهب: شيعه سن: 69

كاظمي، ميثم

كاظمي، ميثم

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 23

كاكويي، يوسف

كاكويي، يوسف

استان: گيلان شهر: رامسر مذهب: شيعه سن: 72

كامل، محمد

كامل، محمد

استان: بوشهر شهر: جم مذهب: شيعه سن: 69

كر، كيك

كر، كيك

استان: گلستان شهر: بندر تركمن مذهب: شيعه سن: 58

كرابي، حسين

كرابي، حسين

استان: خراسان شهر: اسفراين مذهب: شيعه سن: 47

كريم لو، علي

كريم لو، علي

استان: اصفهان شهر: هونجان مذهب: شيعه سن: 57

كريمي، جاجي

كريمي، جاجي

استان: گلستان شهر: گنبد كاووس مذهب: سني سن: 64

كفاش، احمد

كفاش، احمد

استان: اصفهان شهر: شهر رضا مذهب: شيعه سن: 51

كوسلي، الياس

كوسلي، الياس

استان: گلستان شهر: بندر تركمن مذهب: سني سن: 55

گرجي، مجتبي

گرجي، مجتبي

استان: لرستان شهر: ازنا مذهب: شيعه سن: 60

گلشني، حسن

گلشني، حسن

استان: اصفهان شهر: خوانسار مذهب: شيعه سن: 45

گلشني، محمد

گلشني، محمد

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 72

گمارلو، علي

گمارلو، علي

استان: بوشهر شهر: كنگان مذهب: شيعه سن: 39

گودرزي، عباس

گودرزي، عباس

استان: لرستان شهر: بروجرد مذهب: شيعه سن: 64

لطفي، احمد

لطفي، احمد

استان: خراسان شهر: مشهد مذهب: شيعه سن: 56

لطفي، عباس

لطفي، عباس

استان: فارس شهر: آباده مذهب: شيعه سن: 61

مجد، بهرام

مجد، بهرام

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 55

محمدي، نازدار

محمدي، نازدار

استان: آذربايجان غربي شهر: مهاباد مذهب: سني سن: 60

محمدي، محمد

محمدي، محمد

استان: خراسان شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: 47

مرادي، طهماس

مرادي، طهماس

استان: لرستان شهر: الشتر مذهب: شيعه سن: 68

مرشدي، حسن

مرشدي، حسن

استان: خراسان شهر: شهريار مذهب: شيعه سن: 44

مشعلي، فواد

مشعلي، فواد

استان: خوزستان شهر: آبادان مذهب: شيعه سن: 25

منصوري، عطا

منصوري، عطا

استان: فارس شهر: آباده مذهب: شيعه سن: 66

موسوي، مصطفي

موسوي، مصطفي

استان: مازندران شهر: نور مذهب: شيعه سن: 72

موسوي، داوود

موسوي، داوود

استان: تهران شهر: تهران مذهب: شيعه سن: 47

موسوي، مصطفي

موسوي، مصطفي

استان: لرستان شهر: درود مذهب: شيعه سن: 65

ناصري، ابراهيم

ناصري، ابراهيم

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: خراسان مذهب: مشهد سن: 63

ناصري، فرحناز

ناصري، فرحناز

استان: ايرانيان خارج از كشور شهر: خراسان مذهب: مشهد سن: 54

نجفي، فرهاد

نجفي، فرهاد

استان: چهار محال و بختياري شهر: شهر كرد مذهب: شيعه سن: 50

نجفي، احمد

نجفي، احمد

استان: فارس شهر: شيراز مذهب: شيعه سن: 78

نعمتي، رجب

نعمتي، رجب

استان: مازندران شهر: نور مذهب: شيعه سن: 78

همايوني، حسن

همايوني، حسن

استان: خراسان شهر: قاين مذهب: شيعه سن: 66

همتيان، سياوش

همتيان، سياوش

استان: چهار محال و بختياري شهر: سورك مذهب: شيعه سن: 71

يوسفي، ابوبكر

يوسفي، ابوبكر

استان: آذربايجان غربي شهر: پيرانشهر مذهب: سني سن: 64

صفاجو، ابوالفضل

صفاجو، ابوالفضل

استان: خراسان رضوي شهر: نيشابور مذهب: شيعه سن: -

فلاحي، محسن

فلاحي، محسن

استان: اصفهان شهر: اصفهان مذهب: شيعه سن: -