روایت حج از نگاه دکتر شریعتی روایت حج از نگاه دکتر شریعتی روایت حج از نگاه دکتر شریعتی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
روایت حج از نگاه دکتر شریعتی روایت حج از نگاه دکتر شریعتی روایت حج از نگاه دکتر شریعتی روایت حج از نگاه دکتر شریعتی روایت حج از نگاه دکتر شریعتی

روایت حج از نگاه دکتر شریعتی

سفرنامه زیبا و خواندی حج دکتر شریعتی متأثر از مناسک حج بوده و به نویسنده سفرنامه یک حج‌کننده مسلمان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، فرم و ساختار کتاب «حج» دکتر علی شریعتی متأثر از مناسک حج بوده و به نوعی می توان آن را یک کتاب سفرنامه دانست. این کتاب به گفته شریعتی سفرنامه یک حج‌کننده مسلمان است. کتاب «حج» رساله فقهی نیست، بلکه رساله فکری است و در مقدمه‌ی مهم کتاب «حج» نویسنده تأکید دارد مؤمنان تفسیرها و تجربه‌های شخصی خود را از امور معنوی بنویسند.‌ 


دکتر شریعتی در این کتاب تأکید دارد که یک متخصص فقه و کلام نیست، بلکه صرفاً خود را یک حج‌کننده مسلمان می‌داند، سعی می‌کند فارغ از عادت‌های معمول درباره تجربه دینی‌اش سخن بگوید و از این حرکت می‌توان به عنوان گامی در جهت دموکراتیزه کردن برداشت‌های دینی یاد کرد. شریعتی تأکید دارد از این کار در پی آن است که کتاب خواندنی قرآن خوانده شود. 


گفتنی است کتاب «حج» در سه بخش تدوین شده است؛ بخش نخست حج عمره که شریعتی از آن به عنوان سفر به کعبه یاد می‌کند، بخش دوم حج بزرگ‌تر که شریعتی آن را سفر از کعبه نام می‌نهد و معتقد است حج بزرگ‌تر با ترک کعبه آغاز می‌شود و فصل سوم بزرگ‌تر از حج است که همانا آن را شهادت می‌داند و این بخش اشاره مستقیمی به ناتمام ماندن سفر حج امام حسین (ع) و حرکت او به سمت کربلاست. در فصل حج عمره زیرفصل‌های حج‌، موسم‌ احرام‌، کعبه‌، طواف‌، بیعت‌ و سعی قرار دارد.


گزیده ای از این کتاب را با هم مرور می کنیم:


"به نام آن ذات بی‌مانندی که مهر را در گلشن حقایق پرورش می‌دهد.


ایام، ایام حج است و موسم، موسم ذبح اسماعیل


ای حاج! اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ 


نیازی نیست؟ کسی بداند، باید خود بدانی و خدایت


، اسماعیل تو ممکن است فرزندت نباشد، تنها پسرت نباشد، زنت، شویت، شغلت، شهرتت، شهوتت، قدرتت، موقعیتت، مقامت…..


من نمی‌دانم، هر چه در چشم تو، جای اسماعیل را در چشم ابراهیم دارد،


و اکنون که "آهنگ خدا” کرده‌ای در "منی” ذبح کن.


گوسفند را هم از آغاز تو خود انتخاب مکن، بگذار خدا انتخاب نماید، و


آن را، بجای اسماعیلت، به تو ارزانی کند.


اینچنین است ذبح گوسفند را، به عنوان قربانی، از تو می‌پذیرد،


چرا که ذبح گوسفند بجای اسماعیل، "قربانی” و ذبح گوسفند به عنوان گوسفند، ” قصابی” است!"
مطالب مرتبط

نظرات کاربران