گذری کوتاه بر 40سال برائت از مشرکین+کلیپ گذری کوتاه بر 40سال برائت از مشرکین+کلیپ گذری کوتاه بر 40سال برائت از مشرکین+کلیپ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
گذری کوتاه بر 40سال برائت از مشرکین+کلیپ گذری کوتاه بر 40سال برائت از مشرکین+کلیپ گذری کوتاه بر 40سال برائت از مشرکین+کلیپ گذری کوتاه بر 40سال برائت از مشرکین+کلیپ گذری کوتاه بر 40سال برائت از مشرکین+کلیپ

گذری کوتاه بر 40سال برائت از مشرکین+کلیپ

از نظر امام خمینی (س) و آیت الله خامنه ای ، فریاد برائت از مشرکان، مخصوص به زمانی خاص نیست و در هر سال باید تکرار شود.

 


 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران