آغاز سنگفرش باب القبله حرم مطهر عباسی آغاز سنگفرش باب القبله حرم مطهر عباسی آغاز سنگفرش باب القبله حرم مطهر عباسی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
آغاز سنگفرش باب القبله حرم مطهر عباسی آغاز سنگفرش باب القبله حرم مطهر عباسی آغاز سنگفرش باب القبله حرم مطهر عباسی آغاز سنگفرش باب القبله حرم مطهر عباسی آغاز سنگفرش باب القبله حرم مطهر عباسی

آغاز سنگفرش باب القبله حرم مطهر عباسی

بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی از آغاز سنگفرش کف باب القبله حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (ع) خبر داد.

ضیاء مجید الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی گفت: باب القبله آستان قدس عباسی قبله‌ درهای این آستان به شمار می رود. پس از آنکه اقدامات نوسازی و توسعه نماى مقابل آن و نیز اقدامات مزین نمودن سقف و دیوارهاى باب القبله با نقش نگارهای اسلامی پایان یافت، اقدامات سنگفرش کف آن آغاز شد. بطوری که بتن هاى موقتی کار گذاشته برچیده شد و پس از اندازه گیری های لازم و متناسب با ارتفاع کف و صحن و ورودی‌های باب القبله، با سنگ مرمر با کیفیت سنگفرش خواهد شد.
گفتنی است، با اجرای پروژه باب القبله در قالب پروژه بزرگ توسعه آستان قدس عباسی، وسعت درهای آن چندین برابر سابق می شود. همچنین طراحی ها و نقش و نگارهایی متناسب با هریک از درها صورت گرفته است تا گنجایش بیشترین تعداد ممکن از زائران و دسته هاى حسینی در داخل آستان قدس را داشته باشد.


این درها توسط شرکت پیمانکاری ارض القدس و با نظارت مستقیم و میدانی بخش پروژه هاى مهندسی آستان قدس طراحی و اجرا شده است.


با توجه به اینکه این درها از دقت بالایی در اجرا برخوردار هستند نیازمند زمان و اقدامات ظریف و هنری بوده است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; width:100%; height:285px; overflow:hidden" src="about:blank">