نمازجمعه مسجدالحرام/عکس نمازجمعه مسجدالحرام/عکس نمازجمعه مسجدالحرام/عکس بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
نمازجمعه مسجدالحرام/عکس نمازجمعه مسجدالحرام/عکس نمازجمعه مسجدالحرام/عکس نمازجمعه مسجدالحرام/عکس نمازجمعه مسجدالحرام/عکس

نمازجمعه مسجدالحرام/عکس

نماز جمعه مسجدالحرام این هفته نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. خطبه های این هفته نمازجمعه مسجدالحرام را آقای دکتر بندر بلیلة ایراد کرد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران