تصاویری از بام کعبه تصاویری از بام کعبه تصاویری از بام کعبه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
تصاویری از بام کعبه تصاویری از بام کعبه تصاویری از بام کعبه تصاویری از بام کعبه تصاویری از بام کعبه

تصاویری از بام کعبه

رسانه های سعودی تصاویری از نظافت بام کعبه معظمه در این هفته توسط خادمین مسجدالحرام منتشر کردند.


| شناسه مطلب: 104740
کعبه مسجدالحراممطالب مرتبط

نظرات کاربران