تصاویری از بام کعبه

رسانه های سعودی تصاویری از نظافت بام کعبه معظمه در این هفته توسط خادمین مسجدالحرام منتشر کردند.


| شناسه مطلب: 104740
کعبه مسجدالحراممطالب مرتبط

نظرات کاربران