آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟ آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟ آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟ آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟ آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟ آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟ آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟

آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟

استفتایی جدید از حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای رهبر معظّم انقلاب دربارۀ کاشت ناخن مصنوعی و حکم وضو، غسل و نماز با آن شده است که به آن پاسخ فرمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج،  کانال فقه و احکام رهبر معظّم انقلاب اسلامی در شبکه‌ مجازی به‌نشانی( (leader_ahkam@) جدیدترین استفتاء از معظم‌له و جواب ایشان دربارۀ کاشت ناخن مصنوعی و حکم وضو، غسل و نماز با آن را منتشر کرد.


سوال: آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد و به دلیل عدم امکان یا ضرر یا مشقت زیاد، هنگام وضو یا غسل، ناخن_مصنوعی را برنخواهد داشت، جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟


کسی که بدون ضرورت ناخن مصنوعی کاشته است، وظیفه اش نسبت به وضو یا غسل و نماز چیست؟


جواب: در فرض سؤال کاشت ناخن جایز نیست.


اگر برداشتن ناخن مصنوعی ممکن باشد، وضو یا غسل با آن باطل است و در نتیجه نماز هم باطل است و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت نماز ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید علاوه بر وضو یا غسل_جبیره ای، تیمم کند و بعد از برداشتن ناخن، بنا بر احتیاط واجب قضای نمازها را نیز بخواند.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; width:100%; height:285px; overflow:hidden" src="about:blank">