مرکز بهداشت کربلا برنامه زیارت عرفه را اعلام کرد
مرکز بهداشت کربلا برنامه زیارت عرفه را اعلام کرد
مرکز بهداشت کربلا برنامه زیارت عرفه را اعلام کرد
بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
مرکز بهداشت کربلا برنامه زیارت عرفه را اعلام کرد
مرکز بهداشت کربلا برنامه زیارت عرفه را اعلام کرد
مرکز بهداشت کربلا برنامه زیارت عرفه را اعلام کرد
مرکز بهداشت کربلا برنامه زیارت عرفه را اعلام کرد
مرکز بهداشت کربلا برنامه زیارت عرفه را اعلام کرد

مرکز بهداشت کربلا برنامه زیارت عرفه را اعلام کرد

اداره بهداشت کربلای معلی از آماده سازی یک طرح بهداشتی ویژه زیارت عرفه خبر داد و گفت: تیم آموزشی در طرح بهداشتی امسال حضور خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، اداره بهداشت کربلای معلی از آماده سازی یک طرح بهداشتی ویژه زیارت روز عرفه خبر داد و گفت: تیم آموزشی در طرح بهداشتی امسال حضور خواهد داشت.


"عدی السلامی" سخنگوی رسمی اداره بهداشت اظهار کرد: اداره بهداشت کربلا یک طرح زود هنگام را برای زیارت عرفه آماده کرده که هدف از آن ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به صد ها هزار نفر از زائرانی است که از مناطق مختلف عراق به زیارت حرم امام حسین (علیه السلام) می آیند.


وی افزود: این طرح ادارات را در وضعیت هشدار قرار داده و بیمارستان های و مراکز درمانی را با پرسنل های بیشتر تقویت می کند تا آماده هرگونه حادثه اورژانسی باشد.


السلامی ادامه داد: تیم آموزشی در طرح بهداشتی امسال حضور خواهد داشت و همچنین یک تیم پزشکی سیّار و تیم های دیگر خواهیم داشت که کار توزیع پوستر ها و بروشور ها را برای تشویق شهروندان به واکسیناسیون، فاصله گذاری و رعایت دستور العمل های بهداشتی و پوشیدن ماسک و ضد عفونی مستمر دست ها بر عهده دارند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران