Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in SWEDISH Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in SWEDISH Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in SWEDISH بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in SWEDISH Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in SWEDISH Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in SWEDISH Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in SWEDISH Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in SWEDISH

Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in SWEDISH

In his message to 2021 Hajj, the Leader of the Islamic Revolution emphasized that over the last 150 years Muslim nations have mostly been subject to the aggressive western countries’ greed, interference and malevolence. Imam Khamenei also stressed that the Islamic nation must make up for the past and “resist” against such aggression.

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige


All lov och pris tillhör Gud, Världarnas Herre och må frid och välsignelser vara över Mohammad och hans rena hushåll, hans utvalda följeslagare och de som följer honom till domedagen.


Kära muslimska bröder och systrar runt om i världen. Även detta år har den islamiska nationen berövats den stora välsignelsen från Hajj. Ivriga hjärtan fyllda med sorg och vemod berövades banketten vid det heliga huset tillhörande Gud, den Vise och Barmhärtige, som byggts för människorna. Det är andra året då säsongen för lycka och andlig upphöjelse som associeras med Hajj har omvänts till en säsong av separation och saknad. Prövningen med pandemin och kanske även de riktlinjer som dominerar över Heliga Ka’ba har berövat de ivriga troendes ögon från att se den islamiska nationens symbol för enighet, storhet och andlighet. Således har denna ärorika och hedervärda möte täckts med moln och damm.


Detta är ännu en prövning som med andra prövningar har kommit för att passera i den islamiska nationens historia och det kommer följas av en ljus framtid. Vad som är viktigt är att Hajj förblir levande i dess sanna essens - i muslimernas hjärtan och själar - så att det nu när dess fysiska form tillfälligt inte är tillgängligt så ska dess upphöjda budskap inte förminskas.


Hajj är en form av dyrkan som är fylld med mysterier och hemligheter. Den enastående formen och kombinationen av rörelser och sinneslugn som samlats i detta bygger muslimernas och det muslimska samfundets identitet samtidigt som det visar dess skönhet för människorna i världen. Å ena sidan hjälper den hjärtat hos Guds tjänare att andligt upphöjas genom att minnas Gud, recitera åkallelser och att vara ödmjuk. Detta för de närmare Gud. Å andra sidan genom deras identiska plagg och harmoniska rörelser så skapar det ett band mellan de muslimska bröderna som samlats från världens alla hörn. Detta visar upp den viktigaste symbolen för den islamiska nationen med all dess betydelse, överlägsna ritualer och det visar den islamiska nationens beslutsamhet och storhet gentemot alla de som inte vill den islamiska nationens välgång.


I år är Hajj ritualen vid Guds stora Hus inte möjligt men att uppmärksamma husets Gud, att minnas Honom, att vara ödmjuk inför Honom, att be Honom och att be om Hans förlåtelse är möjligt. Att vara närvarande i Arafa är inte inom vår räckhåll men upplysande åkallelser är det. Det är inte möjligt att stena shaytan vid Mina men att avvisa de makthungriga djävularna är möjligt överallt. Den harmoniska samlingen av individer runt Ka’ba är inte uppnåelig men den harmoniska samlingen av hjärtan runt de illuminerande verserna i den Heliga Koranen och att hålla fast vid repet som Gud sträcker ut (Koranen 3:103) är en oavbruten plikt.


Vi som är följare till Islam - som besitter en stor population, omfattande landområden, otaliga naturresurser och nationer som är vakna och medvetna - måste bygga framtiden med våra tillgångar och resurser. De senaste 150 åren har de muslimska nationerna inte haft en roll i att bestämma utgången för deras länder och regeringar. Vid sidan av ett fåtal undantag så har de alla letts och styrts av överträdande västerländska regeringar medan de har varit föremål för deras girighet, inblandning och ondska. Vetenskaplig efterblivenhet och politisk avhängighet i många länder är en produkt av den passiviteten och inkompetensen. Idag måste våra nationer, våra ungdomar, våra forskare, våra religiösa skriftlärda, våra civila intellektuella, våra politiker, våra politiska partier och våra folk gottgöra för den oärliga och pinsamma förflutna. De måste vara ståndaktiga och bekämpa aggressioner, inblandning och ondska som kommer från västerländska makter. Allt det som den Islamiska Republiken i Iran säger som har orsakat att de arroganta makterna blivit förtvivlade och rasande är faktiskt en inbjudan till denna typ av motstånd. Detta är ett motstånd mot den ondska och inblandning som USA och andra överträdande länder står för. Målet är att ta den islamiska världens öde i egna händer genom att förlita sig på islamiska läror.


Det är naturligt att USA och dess kollegor är känsliga för ordet ”motstånd” och att de därför har bestämt sig för att visa all form av fientlighet mot den islamiska motståndsfronten. Vissa regionala regeringars samarbete med de är en bitter verklighet som dessutom stärker de ondskefulla handlingarna. Den raka vägen som visas för oss genom Hajj ritualerna, genom Sa’i, Tawaf, Arafa, Jamarat och äran samt enigheten i Hajj är att förlita sig på Gud. Att vara uppmärksam på den aldrig avtagande makten hos Gud, att ha nationell självförtroende, att tro på kampen och att sträva för religionen, att visa stabil beslutsamhet när man rör sig framåt och att ha överflödande hopp om seger.


Verklighetens sanning i den islamiska regionen förstärker detta hopp och bygger upp denna beslutsamhet. De bittra händelserna i den islamiska världen, den vetenskapliga efterblivenheten, den politiska avhängigheten samt de ekonomiska och sociala problemen leder oss mot en större plikt och en outtröttlig strävan. Den beslagtagna Palestina kallar på vår hjälp. Oskyldiga och blödande Jemen plågar varje hjärta. Tillståndet i Afghanistan berör alla. De bittra händelserna i Irak, Syrien, Libanon och vissa andra länder - där USA:s och dess skarors ingripande och ondskefulla händer är fullständigt synliga - stimulerar entusiasmen och beslutsamhet hos alla ungdomar.


Å andra sidan har uppkomsten av motståndsstyrkor genom hela denna känsliga region, nationernas uppvaknande och ungdomarnas motivation och den entusiastiska generationen översvämmat hjärtan med hopp. Palestina utövar ”Qods svärd” i alla dess områden. Qods, Gaza, Västbanken och 1948 års landområden samt de palestinska lägren har alla rest sig och tappert besegrat angriparen under loppet av endast 12 dagar. Jemen som har varit belägrat och ensamt har uthärdat sju år av krig, brott och mördandet av oskyldiga människor av en ond och stenhjärtade fiende. De har inte gett upp trots bristen på mat, medicin och andra basnödvändigheter. Tvärtom har Jemen förvirrat fienden med dess styrka och genialitet. I Irak har motståndsstyrkorna starkt tryckt tillbaka de ockuperande amerikanerna och dess marionetter Daesh. Med deras höga rop har de vältaligt uttryckt deras ståndaktiga beslut att konfrontera varje ingripande och ondskefulla handling från amerikanerna och dess skaror. Den amerikanska propagandans försök att förvrida viljan, kraven och handlingarna från de tappra ungdomarna och motståndsstyrkorna i Syrien, Libanon och andra länder genom att tillskriva de Iran eller någon annan referens är en förolämpning mot de modiga och vaksamma ungdomarna. Detta härstammar från USA:s djupa ignorans om de regionala nationerna. Denna ignorans bidrog till USA:s förödmjukelse i Afghanistan. Efter den skrovliga invasionen för 20 år sedan och efter att ha använt vapen och bomber mot försvarslösa människor och civila så fastnade de i gyttjan och slutligen drog de tillbaka sina trupper från det landet. Självklart bör den vaksamma afghanska nationen fortsätta vara vaksamma gällande USA:s verktyg för att samla in underrättelse och dess vapen för mjuk krigsföring och de bör tappert bekämpa dem.


Regionala nationer har visat att de är vakna och alerta och att deras väg skiljer sig från den väg som de regeringarna i området valt och som är beredda att gå så långt att de underkastar sig amerikanska krav gällande den vitala frågan om Palestina för att bevara deras tillfredsställdhet. Dessa är regeringar som öppet eller i hemlighet skapar vänskapsband med den tillskansande sionistiska regimen. Med andra ord förnekar de den palestinska nationens rätt till deras historiska land. Detta är en handling av stöld av palestinska tillgångar. De tyckte inte det räckte att plundra naturresurserna i sina egna länder och de plundrar nu den palestinska nationens resurser.


Bröder och systrar,


Vår region och de snabba och varierande händelser som äger rum i det är en utställning som visar oss exempel och ger oss lektioner. Vi kan å ena sidan lära oss hur vi erhåller makt genom att använda motstånd och bekämpa de överträdande angriparna. Samtidigt kan vi också lära oss att förödmjukelse är resultatet för underkastelse och svaghet mot angriparna. Det sanna gudomliga löftet är hjälp för Guds soldater: ”Troende! Om ni ger Gud er hjälp skall Han öka [er styrka] och göra er stadiga på foten. ” [Den heliga Koranen 47:7]


Det primära resultatet av denna kamp i Guds väg kommer att vara att förhindra USA och de andra internationella angriparna från att blanda sig i de islamiska ländernas interna angelägenheter om Gud vill.


Jag ber Gud, den Exalterade, att hjälpa de muslimska nationerna. Jag skickar frid till vår tids Imam (må våra själar offras för hans skull) och jag ber Gud upphöja vår stora Imam Khomeinis och våra ansedda martyrers ställning.


Frid vara över Guds rättfärdiga tjänare.


Seyyed Ali Khamenei
17:e juli, 2021
26:e Tir, 1400�6:e Dhul Hijjah, 1442


| شناسه مطلب: 107574
سوئدیمطالب مرتبط

نظرات کاربران