سازمان حج و زیارت در میان 10 دستگاه برتر اجرایی در خدمات الکترونیک؛ کسب رتبه هفتم از بین 166 دستگاه سازمان حج و زیارت در میان 10 دستگاه برتر اجرایی در خدمات الکترونیک؛ کسب رتبه هفتم از بین 166 دستگاه سازمان حج و زیارت در میان 10 دستگاه برتر اجرایی در خدمات الکترونیک؛ کسب رتبه هفتم از بین 166 دستگاه بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
سازمان حج و زیارت در میان 10 دستگاه برتر اجرایی در خدمات الکترونیک؛ کسب رتبه هفتم از بین 166 دستگاه سازمان حج و زیارت در میان 10 دستگاه برتر اجرایی در خدمات الکترونیک؛ کسب رتبه هفتم از بین 166 دستگاه سازمان حج و زیارت در میان 10 دستگاه برتر اجرایی در خدمات الکترونیک؛ کسب رتبه هفتم از بین 166 دستگاه سازمان حج و زیارت در میان 10 دستگاه برتر اجرایی در خدمات الکترونیک؛ کسب رتبه هفتم از بین 166 دستگاه سازمان حج و زیارت در میان 10 دستگاه برتر اجرایی در خدمات الکترونیک؛ کسب رتبه هفتم از بین 166 دستگاه

سازمان حج و زیارت در میان 10 دستگاه برتر اجرایی در خدمات الکترونیک؛ کسب رتبه هفتم از بین 166 دستگاه

سازمان حج و زیارت دربین 166 دستگاه اجرایی در ردیف 10 دستگاه برتر اجرایی در حوزه خدمات الکترونیک قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حج و زیارت؛ با توجه به اعلام رسمی نتایج پایش دوره هفتم خدمات شناسنامه دار دستگاه های اجرایی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان حج و زیارت از بین 166 دستگاه اجرایی مشمول ارزیابی، از مجموع 100 امتیاز عدد 87.43 را به دست آورده و در جایگاه هفتم کشوری و در جمع 10 دستگاه برتر قرار گرفت.**رشد 21 پله ای سازمان حج و زیارت در خدمات الکترونیک


در دوره ششم از این ارزیابی ها، سازمان حج و زیارت رتبه بیست و هشتم را کسب کرده بود که در این دوره با تلاش ، همکاری و پیگیری مستمر مهندسان اداره کل طرح و برنامه وفناوری اطلاعات و همکاری قابل توجه اداره کل روابط عمومی و اداره کل بازرسی، این جایگاه 21 پله صعود کرد و سازمان حج و زیارت رتبه هفتم را به دست آورد.گفتنی است ارزیابی خدمات شناسنامه دار دستگاه های اجرایی از سال 1395 آغاز و همچنان ادامه دارد که ارزیابی سازمان حج و زیارت در این 7 دوره بدین شرح می باشد:
امتیاز دوره اول: 36.44، امتیاز دوره دوم: 35.98، امتیازدوره سوم: 48.90، امتیاز دوره چهارم: 59.18، امتیاز دوره پنجم: 60.52، امتیاز دوره ششم: 69.5 و امتیاز دوره هفتم: 87.43امتیاز دستگاه در دولت کاربرمحور: 87.25، دولت شفاف: 85، دولت یکپارچه: 87.5 و دولت مشارکتی: 90 از 100 شده است.


**کسب رتبه نخست در خوشه خدمت فرهنگی و اجتماعی


نکته حایز اهمیت در این دوره از ارزیابی ها در خوشه خدمت مرتبط(فرهنگی و اجتماعی) بوده که 11 دستگاه در ذیل این خوشه قرار دارند و سازمان حج و زیارت توانست رتبه نخست را به دست آورد.


سازمان حج و زیارت درذیل وزارتخانه مرتبط/نهاد اصلی از بین 6 دستگاه/ وزارتخانه، رتبه اول را کسب کرده است.


**رتبه سازمان به تفکیک اولویت های سیاستی در 10 دستگاه برتر


در بخش دولت کاربرمحور رتبه 9 با امتیاز 87.25 ، در بخش دولت شفاف رتبه 8 با امتیاز 85 ، در بخش دولت یکپارچه امتیاز 87.5 و در بخش دولت مشارکتی رتبه 7 با امتیاز 90 حاصل شده است.از نظر مشارکت مطلوب نماینده دستگاه در فرایند ارزیابی، سازمان حج و زیارت جزو ده دستگاه برتر در این دوره شده است.**ده دستگاه برتر کشور به ترتیب به شرح ذیل معرفی می شوند؛


۱-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امتیاز ۹۷.۲۶


۲-سازمان فناوری اطلاعات ایران با امتیاز ۹۴.۷۱


۳-مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با امتیاز ۹۴.۱۹


۴-وزارت امور اقتصادی و دارایی با امتیاز ۹۱.۹۱


۵-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با امتیاز ۹۰.۴۹


۶-شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با امتیاز ۸۹.۹۶


۷-سازمان حج و زیارت با امتیاز ۸۷.۴۳


۸-سازمان تامین اجتماعی با امتیاز ۸۶.۵۴


۹-پست بانک ایران با امتیاز ۸۶.۴۵


۱۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با امتیاز ۸۵.۱۳
مطالب مرتبط

نظرات کاربران