کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» منتشر شد
کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» منتشر شد
کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» منتشر شد
بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» منتشر شد
کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» منتشر شد
کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» منتشر شد
کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» منتشر شد
کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» منتشر شد

کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» منتشر شد

کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» از سوی پژوهشکده حج و زیارت تولید و توسط موسسه فرهنگی و هنری مشعر منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، کتاب«شریعت سمحه سهله و جایگاه آن در استنباط احکام حج و عمره» توسط حجت‌الاسلام مهدی ساجدی تألیف شده که درصدد برآمده است تا با استناد به اسناد دال بر سهله و سمحه بودن دین، اثبات کند روش شارع در تشریع احکام شرعی به طور کلی، و در خصوص احکام و مناسک حج، مبتنی بر آسان‌گیری بر مکلف در مقام امتثال تکالیف است و با پشتیبانی این اسناد می‌توان قاعده‌ای کلی با عنوان قاعده تسهیل بنیان نهاد.


براساس این گزارش، همچنین طرح این مباحث سبب می‌شود زمینه برای اثبات رویکرد تسهیلی شارع در تشریع احکام حج فراهم شود؛ رویکرید که می‌تواند استنباطات فقیهان را در این عرصه جهت‌دهی نماید.


این گزارش حاکی است، روش‌شناسی تشریع احکام شرعی توسط شارع مقدس، از جهت مدنظر بودن راحتی و سختی مکلفان در مقام عمل و اجرای تکالیف شرعی، از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند زمینه را برای تأسیس قاعده‌ای کلی فراهم نماید یا رویکردی ایجاد کند که صدور فتوا توسط فقیه را جهت‌دهی نماید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران