«بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» منتشر شد «بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» منتشر شد «بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» منتشر شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
«بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» منتشر شد «بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» منتشر شد «بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» منتشر شد «بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» منتشر شد «بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» منتشر شد

«بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» منتشر شد

کتاب «بررسی تحلیلی روایات نشانه‌های ظهور» به سفارش پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی منتشر شد.

«بررسی تحلیلی روایات نشانه های ظهور» به قلم آقای خدامراد سلیمیان و به سفارش پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی منتشر شد.


بر اساس این گزارش در چکیده این کتاب آمده است:


بحث «نشانه‌های ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام» و به‌طور ویژه «نشانه‌های حتمی» در میان مباحث گسترده و گوناگون مهدویت از بحث‌هایی است که امروزه در کانون نگاه دوستداران و نیز مخالفان و دشمنان این باور قرار گرفته است.


روشن است که سخنان پیشوایان معصوم علیهم السلام، ـ در جایگاه استوارترین تکیه‌گاه برای باورهای دینی پس از آیات قرآن در این باره پرده از پدیده‌هایی بر می‌دارد که در آخرالزمان و در پیوند با ظهور و قیام امام مهدی علیه السلام، رخ خواهد نمود.


و البته برخی از این سخنان در گذر زمان تا امروز دگرگونی‌هایی مانند: نقل به معنا، تقطیع، تصحیف، و حتی جعل و تحریف را پشت سر گذاشته است که این خود دستاویزی برای مخالفان و دشمنان در القای شبهه در این زمینه شده، آسیب‌ها و تشویش‌هایی را نیز در پی داشته است


بررسی این روایات به‌ویژه از نگاه اعتبار منبع، سند، متن و دلالت آن بر محتوا، و نیز اشاره به برخی بسترهای صدور و نقل این روایات، موضوع این پژوهش است. در کنار آن، اشاره به برخی واژگان و پرداختن به کلیّات و بحث‌های پیرامونی آن می‌تواند کمک فراوانی به روشن‌ترشدن بحث نماید.


از این رو این پژوهش در پاسخ به این پرسش‌ بنیادین سامان یافته که: روایات نشانه‌های ظهور از نظر منبع، سند، دارای چه میزان اعتباری است؟ و متن و محتوای آن، چگونه تبیین و تحلیل می‌شود؟ 


در این پژوهش با توجه به موضوع و نوع تحلیل و تبیینی که در بررسی روایات نشانه‌های ظهور شکل خواهد گرفت، و نیز گونه‌های روایات نشانه‌ها، به صورت بررسی و نقد منبعی، استنادی و محتوایی خواهد بود.


ره‌آورد این بررسی‌ها پس از بازنمایی اعتبار منبع و سند برخی روایات نشانه‌های حتمی ظهور، بی‌پایگی پاره‌ای از این روایات روشن شد. با این بیان که با توجه به جذابیت مضمون نشانه‌ها سخنانی در این باره از بنیان جعل و یا سخنانی دستخوش دگرگونی‌هایی شده است.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران