توزیع محصولات فرهنگی بین زائران اصفهانی اربعین توزیع محصولات فرهنگی بین زائران اصفهانی اربعین توزیع محصولات فرهنگی بین زائران اصفهانی اربعین بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
توزیع محصولات فرهنگی بین زائران اصفهانی اربعین توزیع محصولات فرهنگی بین زائران اصفهانی اربعین توزیع محصولات فرهنگی بین زائران اصفهانی اربعین توزیع محصولات فرهنگی بین زائران اصفهانی اربعین توزیع محصولات فرهنگی بین زائران اصفهانی اربعین

توزیع محصولات فرهنگی بین زائران اصفهانی اربعین

کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان اصفهان همزمان با نزدیک شدن به مراسم پیاده روی اربعین محصولات فرهنگی ویژه زائران این مراسم معنوی را توزیع کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، محصولات فرهنگی ویژه زائرین اربعین حسینی که از اصفهان عازم اعتاب مقدسه هستند توسط کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین اصفهان بین این زائرین توزیع شد.


حجت الاسلام مهدی گرجی مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان اصفهان با اشاره به محتوای  این محصولات ، تغذیه فکری و معنوی زائرین اربعین را مهم دانست.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران