رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین

آزمایش کرونای چه تعداد از زائران اربعین مثبت شد؟ رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین

آزمایش کرونای چه تعداد از زائران اربعین مثبت شد؟ رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین

آزمایش کرونای چه تعداد از زائران اربعین مثبت شد؟ بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین

آزمایش کرونای چه تعداد از زائران اربعین مثبت شد؟ رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین

آزمایش کرونای چه تعداد از زائران اربعین مثبت شد؟ رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین

آزمایش کرونای چه تعداد از زائران اربعین مثبت شد؟ رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین

آزمایش کرونای چه تعداد از زائران اربعین مثبت شد؟ رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین

آزمایش کرونای چه تعداد از زائران اربعین مثبت شد؟
رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین

آزمایش کرونای چه تعداد از زائران اربعین مثبت شد؟

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین با اشاره به تردد ۳۹۵ هزار و ۲۸۳ زائر اربعین از طریق مرز‌های زمینی و هوایی در دو مسیر رفت و برگشت، آمار انجام آزمایش کرونا از زائران را تشریح کرد.

آقای دکتر پیمان صابریان درباره ماجرای آزمایش کرونای مثبت زائران بازگشت از عراق در کرمان اظهار کرد: بر اساس بررسی‌هایی که ما انجام دادیم یک پرواز رفت شامل ۱۴۰ مسافر از کرمان به عراق و یک پرواز برگشت شامل ۱۳۷ مسافر از عراق به کرمان انجام گرفته است.


وی افزود: دکتر شفیعی مسئول بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان به ما اعلام کرد که از ۱۳۷ مسافر بازگشته از عراق به کرمان برای ۱۲۷ نفر آن‌ها آزمایش سریع کرونا انجام گرفت که از این تعداد ۲۷ نفرشان دارای آزمایش مثبت کرونا بودند البته ۱۰ نفر از مسافران نیز راضی به انجام آزمایش نشدند.


رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین با اشاره به کل تردد‌های انجام‌شده از مرز‌های زمینی و هوایی کشور از ۲۸ شهریور تا دهم مهر گفت: جمع ورودی و خروجی زائران از مرز زمینی مهران ۷۴ هزار و ۳۶۲ نفر بود که از ۱۲ هزار و ۴۹۴ نفر این افراد آزمایش سریع کرونا انجام گرفته و نتیجه آزمایش ۱۱۶ نفر مثبت بوده است. همچنین از ۲۲ نفر آزمایش پی‌سی‌آر انجام گرفت که نتیجه آزمایش این افراد منفی بود.


دکتر صابریان خاطرنشان کرد: همچنین ۲۱۱ هزار و ۹۴۴ نفر جمع کل ورودی و خروجی زائران از مرز زمینی شلمچه بوده که از ۶۶ هزار و ۱۲۷ نفر تست سریع کرونا در مرز شلمچه انجام گرفته و نتیجه تست ۱۳۳ نفر مثبت بوده است. همچنین از ۲۳۱ نفر تست پی‌سی‌آر انجام گرفته که دو نفر نتیجه تستشان مثبت بود.


 رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین خاطرنشان کرد: همچنین جمع کلی ورودی و خروجی زائران از مرز زمینی چذابه ۵۲۰۴ نفر بوده که از ۴۲۴۶ نفر آزمایش سریع کرونا انجام شده و نتیجه آزمایش ۹ نفر مثبت بوده است.


وی خاطرنشان کرد: کل ورودی و خروجی زائران در فرودگاه تبریز ۲۱۷۹ مورد بوده که از این تعداد برای ۱۵ نفر آزمایش پی‌سی‌آر انجام شد و نتیجه آزمایش این افراد منفی بود.


صابریان گفت: همچنین در فرودگاه تهران ۷۸ هزار و ۱۱ نفر ورودی و خروجی زائران بوده که از این تعداد ۳۸۹ نفر آزمایش پی‌سی‌آر دادند و نتیجه آزمایش ۸ نفرشان مثبت بود.


وی افزود: همچنین ۱۵ هزار و ۸۴۲ نفر جمع ورودی و خروجی زائران از طریق فرودگاه مشهد بوده که از این تعداد برای ۴۵۷۷ نفر آزمایش پی‌سی‌آر انجام شده و ۲۰ نفر نتیجه آزمایششان مثبت بوده است.


وی گفت: جمع ورودی و خروجی زائران از طریق فرودگاه شیراز نیز ۲۹۹۲ نفر بوده و از مجموع ۱۳۵۹ آزمایش پی‌سی‌آر نتیجه آزمایش همه این افراد منفی بوده است.


رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین گفت: همچنین ۳۶۳۳ نفر جمعیت ورودی و خروجی زائران از طریق فرودگاه اصفهان ثبت شده که از این تعداد برای ۹۲ نفر آزمایش پی‌سی‌آر صورت گرفته و نتیجه آزمایش دو نفر مثبت بوده است.


آقای صابریان خاطرنشان کرد: بطور کلی جمع ورودی و خروجی زائران از مرز‌های زمینی و هوایی ۳۹۵ هزار و ۲۸۳ نفر بوده که از این تعداد برای ۸۲ هزار و ۸۶۷ نفر تست سریع کرونا انجام گرفته و نتیجه آزمایش ۲۵۸ نفر مثبت بوده و برای ۶۹۷۳ نفر نیز آزمایش پی‌سی‌آر صورت گرفته و نتیجه آزمایش ۳۳ نفر مثبت بوده است.


منبع: ایسنا
مطالب مرتبط

نظرات کاربران