کتاب پاسخ به شبهات وهابیون معرفی شد کتاب پاسخ به شبهات وهابیون معرفی شد کتاب پاسخ به شبهات وهابیون معرفی شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
کتاب پاسخ به شبهات وهابیون معرفی شد کتاب پاسخ به شبهات وهابیون معرفی شد کتاب پاسخ به شبهات وهابیون معرفی شد کتاب پاسخ به شبهات وهابیون معرفی شد کتاب پاسخ به شبهات وهابیون معرفی شد

کتاب پاسخ به شبهات وهابیون معرفی شد

نشست پژوهشی با محوریت کتاب پاسخ به شبهات وهابین علیه شیعه در مدرسه علمیه کوثر زرندیه استان مرکزی برگزار شد.

نشست پژوهشی با محوریت کتاب پاسخ به شبهات وهابیون با حضور خانم امینی در مدرسه علمیه کوثر زرندیه برگزار شد


امینی در این جلسه گفت: کتاب حاضر در خصوص شبهات فرقه وهابیت علیه شیعیان تهیه و تنظیم شده است؛ مولف در این اثر، باهدف پاسخ‌گویی به مهم‌ترین شبهات وهابیت علیه مبانی اعتقادی و فکری شیعه، آن را به رشته تحریر درآورده است.


وی ادامه داد: این پژوهش نخست کلیاتی درباره مذهب تشیع ذکر کرده و اتهامات صِرف را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ نگارنده در ادامه شبهات اعتقادی کلامی و مباحث زیر مجموعه آن‌ها مانند صدا زدن اموات و درخواست دعا و حاجت و ... را تحلیل می‌کند.


امینی اظهار کرد: مولف در پایان به بررسی شبهات تاریخی و فقهی پرداخته و کیفیت صلوات و ... را به بحث و بررسی می‌گذارد، نقد و بررسی شبهات فقهی از مباحث مهم و اساسی این کتاب شمرده می‌شود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران