تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال وزارتخانه های صهیونیستی به قدس را محکوم کرد تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال وزارتخانه های صهیونیستی به قدس را محکوم کرد تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال وزارتخانه های صهیونیستی به قدس را محکوم کرد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال وزارتخانه های صهیونیستی به قدس را محکوم کرد تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال وزارتخانه های صهیونیستی به قدس را محکوم کرد تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال وزارتخانه های صهیونیستی به قدس را محکوم کرد تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال وزارتخانه های صهیونیستی به قدس را محکوم کرد تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال وزارتخانه های صهیونیستی به قدس را محکوم کرد

تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال وزارتخانه های صهیونیستی به قدس را محکوم کرد

سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم رژیم صهیونیستی برای انتقال وزارتخانه هایش به قدس را محکوم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، نبیل ابوردینه تصریح کرد: این اقدام بازی با آتش است و هر نوع اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی در قدس شرقی مردود و غیرقانونی بوده و تشکیلات اجازه آن را نمی دهد.


وی ادامه داد که اوضاع به این منوال باقی نخواهد ماند و شهرک نشینی و اشغالگری صهیونیستی نابود خواهند شد به این دلیل که حتی یک فلسطینی، نقض حاکمیت و حریم فلسطین را نخواهد پذیرفت.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران