انتشار کتاب نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی انتشار کتاب نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی انتشار کتاب نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
انتشار کتاب نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی انتشار کتاب نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی انتشار کتاب نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی انتشار کتاب نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی انتشار کتاب نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی

انتشار کتاب نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی

کتاب «نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی» به قلم محمدقاسم محسنی و از سوی انتشارات واژه پرداز اندیشه منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، کتاب «نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی» به قلم محمدقاسم محسنی و از سوی انتشارات واژه پرداز اندیشه منتشر شد.


بر اساس این گزارش، «مفاهیم و کلیات»، «مبانی واهداف دیپلماسی و سیاست خارجی در اسلام»، «دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی دولت نبوی» و «ابزارهای دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت نبوی» چهار سرفصل این کتاب می باشد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران