نشست سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد حقوق جهانی مسلمانان نشست سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد حقوق جهانی مسلمانان نشست سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد حقوق جهانی مسلمانان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
نشست سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد حقوق جهانی مسلمانان نشست سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد حقوق جهانی مسلمانان نشست سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد حقوق جهانی مسلمانان نشست سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد حقوق جهانی مسلمانان نشست سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد حقوق جهانی مسلمانان

نشست سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد حقوق جهانی مسلمانان

وضعیت حقوق بشر در فلسطین و دیگر اراضی اشغالی حقوق زنان و کودکان و چندین موضوع دیگر از محورهای بحث و گفتگو در هجدهمین نشست آتی کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی خواهد بود.

به گزارش عرب نیوز « arabnews»،وضعیت حقوق بشر در فلسطین و دیگر اراضی اشغالی ، حقوق زنان و کودکان و چندین موضوع دیگر از محورهای بحث و گفتگو در هجدهمین نشست آتی کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی خواهد بود.


این رویداد پنج روزه با حضور همه مدعوین در مقر دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در جده پس از دو روز نشست‌های غیرعلنی و گفتگو برای اعضای کمیسیون که از روز یکشنبه آغاز شد، برگزار خواهد شد.


کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر یک نهاد تخصصی مستقل با ظرفیت مشاوره است که توسط سازمان همکاری اسلامی به عنوان یکی از ارگان های اصلی آن که در زمینه حقوق بشر کار می کند، ایجاد شده است.


حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی که اخیرا مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفته و دکتر سعید الغفلی، رئیس کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر این کنفرانس را افتتاح می کنند.


نمایندگان کشورهای عضو و ناظر این سازمان همچنین راه های مبارزه با اسلام هراسی و تحریک به نفرت و خشونت، گزارش های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و مکانیسم ثابت نظارت بر وضعیت حقوق بشر در منطقه جامو و کشمیر تحت اشغال هند را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.


در این نشست همچنین وضعیت حقوق بشر برای اقلیت ها و جوامع مسلمان در کشورهای غیرعضو از جمله میانمار، جمهوری آفریقای مرکزی، هند، ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران