وبینار منزلت زن در اندیشه و آثار آیت العظمی جوادی آملی برگزار شد وبینار منزلت زن در اندیشه و آثار آیت العظمی جوادی آملی برگزار شد وبینار منزلت زن در اندیشه و آثار آیت العظمی جوادی آملی برگزار شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش بعثه مقام معظم رهبری در بله
وبینار منزلت زن در اندیشه و آثار آیت العظمی جوادی آملی برگزار شد وبینار منزلت زن در اندیشه و آثار آیت العظمی جوادی آملی برگزار شد وبینار منزلت زن در اندیشه و آثار آیت العظمی جوادی آملی برگزار شد وبینار منزلت زن در اندیشه و آثار آیت العظمی جوادی آملی برگزار شد وبینار منزلت زن در اندیشه و آثار آیت العظمی جوادی آملی برگزار شد

وبینار منزلت زن در اندیشه و آثار آیت العظمی جوادی آملی برگزار شد

وبینار فرهنگی-پژوهشی با موضوع منزلت زن در اندیشه و آثار حضرت آیت الله جوادی آملی، در سالن اجتماعات بانو امین مدرسه علمیه فاطمة الزهرا (س) اراک به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

وبینار فرهنگی-پژوهشی با موضوع منزلت زن در اندیشه و آثار حضرت آیت الله جوادی آملی، امروز صبح با حضور جمعی از طلاب و اساتید استان مرکزی، در سالن اجتماعات بانو امین مدرسه علمیه فاطمة الزهرا (س) اراک به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.


در این نشست، دکتر علی خراسانی ضمن معرفی اجمالی ویژگی های آثار حضرت آیت الله جوادی آملی، اظهار داشت: آثار ایشان در حیطه زن در کنار کتاب نظام حقوقی زن در اسلام آیت الله مطهری(ره) می تواند مکمل بسیار خوبی برای پاسخگویی مطالبات زنان در جامعه برای محققین و مبلغین باشد.


وی، کتاب زن در آینه جلال و جمال و کتاب خانواده متعادل و حقوق آن را دو کتاب ارزشمند در حیطه زن دانست و به بررسی این دو کتاب پرداخت.


خراسانی اظهار کرد: دو کلمه جلال و جمال در عرفان نظری، اسمائی هستند که از کبریاء حق تعالی حکایت دارد و در عرفان عملی اوصافی که برپایه رحمت پروردگار است؛ زن می تواند مظهر صفات جلال باشد و هم مظهر صفات جمال خداوند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران